Търсене в Библията онлайн
 
Лука 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 А Исус пълен с Духа Светаго върна се от Иордан, и отведен биде Духом в пустинята;
2 и там беше четиридесет дни изкушаван от дявола. И не яде нищо през тези дни;: и като се изминаха те, напокон огладне.
3 И рече му дяволът: Ако си Син Божий, речи на този камик да стане хлеб.
5 И като го възведе дяволът на една планина висока, показа му всичките царства на вселенната в една минута време.
6 И рече му дяволът: Тебе ще дам всичката тази власт и славата им; защото е мене предадена, и давам я комуто ща.
7 И тъй, ако се поклониш ти пред мене, твое ще бъде всичко това.
9 И заведе го в Ерусалим, и постави го на крилото на храма, и рече му: Ако си Син Божий, хвърли се от тука долу;
10 защото е писано: "На ангелите си ще заповеда за тебе да те упазят,
13 И като свърши всеко изкушение дяволът, отстъпи от него до време.
14 А Исус със силата на Духа върна се в Галилея; и слух излезе за него по всичката околност.
15 И той поучаваше по съборищата им, и се прославяваше от всичките.
16 И дойде в Назарет, дето беше отхранен, и влезе по обичая си в съборището съботен ден, и стана да чете.
17 И подадоха му книгата на пророка Исая; и като разгърна книгата, намери това место, дето бе писано:
18 "Дух Господен е на мене, защото ме помаза да благовествувам на сиромасите; проводи ме да изцеля съкрушените сърдцем, да проповедам на пленниците освобождение и на слепите прогледване, да пусна угнетените в свобода,
20 И като сгъна книгата, даде я на слугата и седна, а очите на всичките в съборището бяха се взрели в него.
21 И начна да им говори: Днес се изпълни това писание във вашите уши.
22 И всички му засвидетелствуваха и чудеха се за думите на благодатта що излезваха из устата му и думаха: Не е ли този синът Иосифов?
23 И рече им: Без друго ще ми кажете тази притча: Лекарю, изцери се сам си; което сме чули че е станало в Капернаум, стори и тука в отечеството си.
24 И пак рече: Истина ви казвам че никой пророк не е приет в отечеството си.
25 И наистина ви говоря, много вдовици беха в Израиля във времето на Илия когато се затвори небето за три години и шест месеца, в което време стана глад голем по всичката земя;
26 и ни при една от тех не бе проводен Илия, тъкмо в Сарепта Сидонска при една вдовица жена.
27 И мнозина прокажени имаше във времето на Елисея пророка в Израил; и никой от тех не бе очистен, тъкмо Нееман Сирианинът.
28 Това като чуха тези които беха в съборището всички се изпълниха с ярост,
29 и станаха та го изкараха вън из града и заведоха го при краят на ръта на който градът им беше съграден, за да го низринат.
30 Но той мина изпомежду им и отиваше си.
31 И слезе в Капернаум, град Галилейски; и поучаваше ги в съботните дни.
32 И удивяваха се за учението му, защото неговото слово беше с власт.
33 И в съборището имаше един человек, който имаше дух на нечист бес; и извика с глас голем,
34 и казваше: Остави! що имаш ти с нас, Исусе Назарянине? Дошел си да ни погубиш ли? Зная те кой си, Светий Божий.
35 И запрети му Исус и рече: Млъкни, и излез из него. И бесът го тръшна насред и излезе из него без да го повреди никак.
36 И смаяха се всички, и разговаряха се помежду си и думаха: Що е това слово че той със власт и сила повелява на нечистите духове, и излезват?
37 И разнесе се слух за него по всичките околни места.
38 И като стана от съборището влезе в дома Симонов; и тъщата Симонова беше я хванала огница, и молиха го за нея.
39 И той застана над нея и запрети на огницата; и остави я; и тоз час стана тя и слугуваше им.
40 И когато залезваше слънцето, всички които имаха болнави от всекакви болести, доведоха ги при него; а той като възложи ръце на всекого едного от тех, изцели ги.
41 От мнозина още и бесове изхождаха с кресък, и казваха: Ти си Христос Син Божий. И запрещаваше им и ги не оставяше да говорят, понеже го познаваха че е Христос.
42 И като стана ден, излезе и отиде в пусто место; и народът го диреше, и дойдоха при него, и задържаваха го да си не иде от тех.
43 А той им рече: че и в другите градове требва да благовестя царството Божие; понеже на това съм проводен.
44 И проповедваше в съборищата Галилейски.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24