Търсене в Библията онлайн
 
Йоан 15 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
1 Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земледелецът.
2 Всека пръчка в мене която не принося плод, отрезва я; и всека що дава плод, очистя я за да даде по-много плод.
3 Вие сега сте чисти заради словото което ви говорих.
4 Пребъдете в мене, и аз във вас. Както лозената пръчка не може да принесе плод от само себе си ако не пребъде на лозата, така нито вие ако не пребъдете в мене.
5 Аз съм лозата, вие пръчките: който пребъдва в мене, и аз в него, той принося плод много; защото без мене не можете нищо да сторите.
6 Ако не пребъде некой в мене, изхвърлен бива вън както лозената пръчка и изсъхнува; и събират ги та ги кладат на огъня и горят.
7 Ако пребъдете в мене и думите ми пребъдат във вас, каквото искате ще просите, и ще ви бъде.
8 В това се прославя Отец ми, да приносяте много плод; и така ще бъдете мои ученици.
9 Както Отец възлюби мене, и аз възлюбих вас; пребъдете в моята любов.
10 Ако държите моите заповеди ще пребъдете в любовта ми, както съм аз държал заповедите на Отца си и пребъдвам в неговата любов.
11 Това ви говорих за да пребъде моята радост във вас, и вашата радост да бъде изпълнена.
12 Тая е моята заповед, да имате любов помежду си както ви аз възлюбих.
13 Никой нема по-голема любов от тази, щото да положи некой душата си за приятелите си.
14 Вие сте ми приятели ако правите това което ви аз заповедвам.
15 Не ви наричам вече раби, защото рабът не знае що прави господарът му; а вас ви нарекох приятели, защото всичко що чух от Отца си явих ви го.
16 Не избрахте вие мене, но аз вас избрах, и поставих ви да идете вие и да принесете плод, и плодът ви да пребъде; щото каквото поискате от Отца в мое име, да ви даде.
17 Това ви заповедвам, да имате любов един към друг.
18 Светът ако ви ненавиди, знайте че мене по-напред от вас възненавиде.
19 Ако бехте от света, светът би любил своето; а понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, за това светът ви ненавиди.
20 Помнете словото което ви аз рекох: Не е рабът по-голем от господаря си. Мене ако изгониха, и вас ще изгонят: ако са държали словото ми, и вашето ще държат.
21 Но всичко това ще ви сторят заради моето име, защото не знаят тогоз който ме е проводил.
22 Ако не бех дошел и не бех им говорил, грех не щеха да имат; сега обаче за греховете си извинение немат.
23 Който ненавиди мене, и Отца ми ненавиди.
24 Ако не бех сторил между тех делата които никой друг не е сторил, грех не биха имали; но сега видеха и възненавидеха и мене и Отца ми.
26 А когато дойде Утешителът когото аз ще ви изпратя от Отца, Духа на истината който от Отца изходи, той ще свидетелствува за мене.
27 Но и вие свидетелствувате защото от начало сте с мене.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21