Търсене в Библията онлайн
 
Йоан 16 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
1 Това ви казах за да се не съблазните.
2 От съборищата ще ви отлъчат; но иде час в който всеки който ви убие да мисли че служба принося Богу.
3 И това ще ви сторят защото не познаха Отца нито мене.
4 Но аз ви рекох това, та кога дойде този час да го помните че аз ви съм рекъл; и от най-напред не ви го казах, защото бех с вас.
5 А сега отхождам при тогоз който ме е проводил; и никой от вас ме не пита: Къде отхождаш?
6 Но понеже ви изказах това, скръб изпълни сърцата ви.
7 А пък аз истината ви казвам: За вас е по-добре да отида аз; защото ако не отида аз, Утешителът нема да дойде на вас; но ако отида, ще ви го проводя.
8 И той кога дойде ще изобличи света за грех, и за правда, и за съдба:
9 за грех, защото не верват в мене;
10 а за правда, защото отхождам при Отца си, и нема вече да ме виждате;
11 а за съдба, защото князът на този свет е осъден.
12 Много още имам да ви река, но сега не можете да носите.
13 А кога дойде онзи, Духът на истината, ще ви настави на всека истина; защото нема да говори от себе си, но каквото чуе ще говори, и ще ви извести това що има да бъде.
14 Той ще мене да прослави, защото от моето ще вземе и ще ви извести.
15 Всичко що има Отец мое е; за това рекох че от моето ще вземе и ще ви извести.
16 Още малко, и нема да ме виждате, и пак малко и ще ме видите; защото аз при Отца отхождам.
17 Тогаз некои от учениците му подумаха помежду си: Що е това което ни казва: Още малко, и нема да ме виждате; и пак малко, и ще ме видите; и това, че аз при Отца отхождам?
18 И говориха:Що е това което казва: Малко? Не знаем що дума.
19 И разуме Исус че щеха да го питат, и рече им: За това ли разискате помежду си дето рекох: Малко, и нема да ме виждате, и пак малко, и ще ме видите?
20 Истина, истина ви казвам че вие ще възплачете и ще разридаете, а светът ще се възрадва, и вие ще бъдете оскърбени, но скръбта ви ще се промени на радост.
21 Жена кога ражда на скръб е, защото е дошел часът й; а кога роди детето, не помни вече тъгата си поради радостта че се е родил человек на света.
22 Така и вие сега скръб имате; но аз пак ще ви видя, и ще се възрадва сърдцето ви, и радостта ви никой нема да отнеме от вас.
23 И в онзи ден нема да поискате от мене нищо. Истина, истина ви казвам че всичко каквото попросите от Отца в мое име ще ви даде.
24 До нине не сте попросили нищо в мое име: просете, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.
25 Това ви говорих с притчи: но настава час когато нема вече с притчи да ви говоря, но явно ще ви известя за Отца.
26 В онзи ден ще попросите в мое име; и не ви казвам че аз ще умоля Отца за вас;
27 защото сам си Отец ви люби, понеже мене възлюбихте и повервахте че аз от Бога излезох.
28 Излезох от Отца и дойдох на света; и пак оставям света и при Отца отхождам.
29 Казват му учениците негови: Ето сега явно говориш, и не казваш никоя притча.
30 Сега познаваме че всичко знаеш, и немаш нужда да те пита некой. По това верваме че от Бога си излезъл.
31 Отговори им Исус: Сега ли вервате?
32 Ето настава час, и дошел е вече, да се разидете всеки на местото си, и мене самичък да оставите; но не съм сам, защото и Отец е с мене.
33 Това ви казах за да имате мир в мене. В света скръб ще имате; но дързайте, аз победих света.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21