Търсене в Библията онлайн
 
Йоан 17 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
1 Това изговори Исус, и възведе очите си на небето и рече: Отче, дойде часът: прослави Сина си, да те прослави и Синът ти;
2 както си му дал власт над всяка плът, да даде живот вечен на всички които си му дал.
3 А това е живот вечний, дето да познаят тебе единаго истиннаго Бога, и Исуса Христа когото си проводил.
4 Аз те прославих на земята: свърших работата която ми даде да върша.
5 И нине прослави ме ти, Отче, у самаго тебе, със славата която имах у тебе преди създание мира.
6 Изявих името ти на тия человеци, които ми даде от света. Твои беха, и даде ги на мене, и твоето слово удържаха.
7 Сега познаха че всичко що ми си дал от тебе е;
8 защото словесата които ми даде ти, дадох ги на тех; и те приеха, и познаха наистина че от тебе излезох, и поверваха че ти си ме проводил.
9 Аз за тех се моля: не се моля за света, но за тези които ми даде ти, защото са твои.
10 И всичко мое твое е, и твоето мое, и прослави се в тех.
11 И не съм вече на света, но те са на света, и аз ида при тебе. Отче светий, упази ги в името си, тия които ми даде, за да бъдат едно както ние.
12 Когато бех с тех на света, аз ги пазех в твоето име: тези които ми даде упазих, и ни един от тех не погина тъкмо син погибелний, за да се изпълни писанието.
13 А сега при тебе ида; и това доде съм на света казвам за да имат моята радост пълна в себе си.
14 Аз им дадох словото твое; и светът ги възненавиде защото не са от света, както аз не съм от света.
15 Не се моля да ги вземеш от света, но да ги упазиш от лукаваго.
16 От света не са както и аз не съм от света.
17 Освети ги чрез твоята истина: твоето слово е истина.
18 Както ти проводи мене на света, и аз проводих тех на света;
19 и за тех аз осветявам себе си, да бъдат и те осветени чрез истината.
20 И не само за тех се моля, но и за онези които чрез техното слово ще поверват в мене,
21 да бъдат всички едно; както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, да бъдат и те в нас едно; за да поверва светът че ти си ме проводил.
22 И аз, славата която ми даде, дадох я тем; да бъдат едно както сме ние едно:
23 аз в тех, и те в мене; да бъдат съвършени в едно, и да разбере светът че ти си ме проводил, и възлюбил си ги както си възлюбил мене.
24 Отче, тези които си ми дал, искам дето съм аз да бъдат и те с мене, за да гледат славата моя която ми си дал; защото си ме възлюбил преди създание мира.
25 Отче праведни, светът не те е познал, но аз те познах; и те познаха че ти си ме проводил.
26 И явих им твоето име, и ще явя, да бъде в тех любовта с която си ме възлюбил, и аз в тех.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21