Търсене в Библията онлайн
 
Йоан 19 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
1 Тогаз Пилат взе Исуса и го би.
2 И войните изплетоха венец от тръне, възложиха го на главата му, и облекоха му багрена дреха,
3 и казваха: Радвай се, царю Юдейски! и удряха му плесници.
4 И излезе Пилат пак вън и казва им: Ето, извождам ви го вън да познаете че ни една вина не намервам в него.
5 Тогава излезе Исус вън, и носеше трънения венец и багрената дреха. И казва им Пилат: Ето человека!
6 А първосвещениците и слугите щом го видеха извикаха и казваха: Разпни го! разпни го! Казва им Пилат: Вземете го вие и разпнете го; защото аз не намервам вина в него.
7 Отговориха му Юдеите: Ние закон имаме, и по нашия закон требва да умре; защото направи себе си Син Божий.
8 А Пилат като чу тази дума повече се убоя.
9 И влезе пак в преторията и казва на Исуса: Ти от къде си? А Исус му ответ не даде.
10 Казва му Пилат: На мене ли не говориш? Не знаеш ли че власт имам да те разпна, и власт имам да те пусна?
11 Отговори Исус: Не би имал ти никаква власт над мене ако не бе ти дадено от горе; за това който ме предава на тебе има по-голем грех.
12 От това Пилат искаше да го пусне; Юдеите обаче викаха и казваха: Ако пуснеш тогози не си приятел Кесарев: всеки който прави себе си цар противник е Кесарю.
13 А Пилат като чу тази дума изведе Исуса вън и седна на съдейския престол, на местото което се казваше Каменопослано, а по Еврейски Гавата.
14 Беше же петък на пасхата, и часът около шест; и казва на Юдеите: Ето вашия цар!
15 А те извикаха: Махни го! махни! разпни го! Казва им Пилат: Царя ли вашего да разпна? Отговориха първосвещениците: Ние немаме друг цар освен Кесаря.
16 И тогаз им го предаде да се разпне. И взеха Исуса и го закараха.
17 И носеше кръста си, и излезе на местото нарицаемо Лобно, което по Еврейски се казва Голгота,
18 дето го разпнаха, и с него други двама, отсам и отсам, а посред Исуса.
19 А Пилат написа и титла, и тури над кръста. И написано бе, ИСУС НАЗАРЯНИН, ЦАР ЮДЕЙСКИ.
20 И тази титла прочетоха мнозина от Юдеите; защото беше близу до града местото дето разпнаха Исуса, и написано бе Еврейски, Гръцки, и Латински.
21 А първосвещениците Юдейски казваха на Пилата: Недей писа, Цар Юдейски, но че той рече: Цар Юдейски съм.
22 Отговори Пилат: Каквото писах, писах.
23 А войните като разпнаха Исуса взеха дрехите му и направиха четири делове, на всеки воин по един дел, и хитона; а хитонът не беше шит, но от горе до долу цел изтъкан.
25 А до кръста Исусов стоеха майка му, и на майка му сестра й, Мария жената Клеопова, и Мария Магдалина.
26 А Исус, като виде майка си и ученика когото обичаше че стоеха близу, казва на майка си: Жено, ето син ти.
27 После казва на ученика: Ето майка ти. И от онзи час взе я ученикът у дома си.
28 След това, като знаеше Исус че всичкото вече се свърши, за да се сбъде писанието каза: Жеден съм.
29 И там имаше сложен съсъд пълен с оцет; и войните напълниха гъба с оцет, обвиха я с исоп, и принесоха я на устата му.
30 И като прие Исус оцета, рече: Свърши се; и преклони глава и предаде дух.
31 Но понеже тогава бе петък, за да не останат телата на кръста в съботата, (защото беше велик ден оная събота) то Юдеите молиха Пилата да им се пребият голените, и да ги дигнат от там.
32 Тогаз дойдоха войните и на първия пребиха голените, и на другият който беше разпнат с него.
33 А като дойдоха при Исуса и го видеха че е умрел вече, не му пребиха голените.
34 Но един от войните прободе с копие ребрата му, и тутакси излезе кръв и вода.
35 И този който виде свидетелствува, и истинно е неговото свидетелство, и той знае че истина казва за да повервате вие.
37 и пак друго писание казва: "Ще погледнат на него когото прободоха."
38 А след това Иосиф от Ариматея, (който беше ученик Исусов, но потаен заради страха от Юдеите,) примоли се на Пилата да вземе телото Исусово; и Пилат даде воля. И той дойде та дигна телото Исусово.
39 Дойде още и Никодим, (който бе дохождал от най-първо през нощ при Исуса,) и носеше едно смешение от смирна и алой до сто литри.
40 И тъй, взеха телото Исусово и обвиха го в плащаница с ароматите, както е обичай на Юдеите да погребват.
41 И на онова место дето бе разпнат имаше градина, и в градината гроб нов, в който никой още не бе положен.
42 Там прочее положиха Исуса, поради петъка на Юдеите, защото беше близу гробът.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21