Търсене в Библията онлайн
 
Йоан 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
1 И на третия ден стана сватба в Кана Галилейска; и майката Исусова беше там.
2 А призваха и Исуса и учениците негови на сватбата.
3 И понеже се свърши виното, казва майка му на Исуса: Вино немат.
4 Казва й Исус: Що имаш ти с мене, жено? часът ми още не е дошел.
5 Казва майка му на слугите: Каквото ви рече, сторете.
6 И имаше там шест каменни кюпове сложени по обичай на очищението Юдейско, и побираха всеки две или три ведра.
7 Казва им Исус: Напълнете кюповете с вода. И напълниха ги до горе.
8 И казва им: Налейте сега та подайте на председателя на трапезата; и подадоха.
9 И щом вкуси председателът на трапезата от водата претворената във вино, и не знаеше от къде е, (но слугите които беха налели водата знаеха,) повика младоженеца,
10 и казва му: Всеки человек първом доброто вино слага, и като се понапият, тогаз по-долното; ти си задържал доброто вино до сега.
11 Това начало на чудесата направи Исус в Кана Галилейска, и яви славата си; и поверваха в него учениците му.
12 След това слезе в Капернаум, той и майка му и братята му и учениците му; и не се бавиха там много дни.
13 И наближаваше на Юдеите пасхата; и Исус възлезе в Ерусалим;
14 И намери в храма тези които продаваха волове и овци и гълъби, още и тези що седяха та разменяваха пари.
15 И направи бич от върве та изпъди всичките от храма, и овците и воловете; и парите на среброменителите разсипа, и трапезите им претури.
16 и на тези що продаваха гълъбите рече: Дигнете тези от тука: не правете Бащиният ми дом дом търговски.
18 И отговориха Юдеите и рекоха му: Какво знамение показваш нам като правиш това?
19 Отвеща Исус и рече им: Развалете този храм, и за три дни ще го въздигна.
20 А Юдеите рекоха: За четиридесет и шест години е съграден този храм, и ти ли за три дни ще го въздигнеш?
21 Но той казваше за храма на телото си.
22 И тъй, когато възкръсна от мъртвите, спомниха си учениците му че това им бе казвал; и поверваха писанието, и словото което им рече Исус.
23 И когато беше в Ерусалим по праздника на пасхата мнозина поверваха в неговото име като гледаха знаменията му които правеше.
24 А сам Исус не се доверяваше тем, защото той познаваше всичките,
25 и защото немаше нужда да му свидетелствува некой за человека, понеже той познаваше що има вътре в человека.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21