Търсене в Библията онлайн
 
Йоан 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
1 Имаше некой человек от Фарисеите, на име Никодим, началник Юдейски.
2 Той дойде през нощ при Исуса и рече му: Рави, знаем че от Бога си дошел учител; защото никой не може да прави тези знамения които ти правиш ако да не е Бог с него.
3 Отговори Исус и рече му: Истина, истина ти казвам: Ако се не роди некой изново, не може да види царството Божие.
4 Казва му Никодим: Как може стар человек да се роди? може ли вторий път да влезе в утробата на майка си и да се роди?
5 Отговори Исус: Истина, истина ти казвам: ако се не роди некой от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие.
6 Роденото от плътта плът е, а роденото от Духа дух е.
7 Недей се чуди че ти рекох: Требва да се родите изново.
8 Ветърът вее дето ще; и гласа му чуеш, но не знаеш от де иде и къде отива: така е всеки който се е родил от Духа.
9 Отговори Никодим и рече му: Как може да бъде това?
10 Отговори Исус и рече му: Ти си учител Израилев, и не знаеш ли това?
11 Истина, истина ти казвам че: Това което знаем казваме, и това което сме видели свидетелствуваме; и свидетелството ни не приимате.
12 Ако земните работи ви рекох и не вервате, как щете поверва ако ви река небесните?
13 И никой не е възлезъл на небето, тъкмо този който е слезъл от небето, Син человечески който е на небето.
14 И както Моисей издигна змията в пустинята, така требва да бъде издигнат Син человечески
15 за да не погине всеки който верва в него, но да има живот вечен.
16 Защото Бог толкоз възлюби света щото даде Сина своего единороднаго, за да не погине всеки който верва в него, но да има живот вечен.
17 Понеже не е проводил Бог Сина си на света да съди света, но за да бъде спасен светът чрез него.
18 Който верва в него, не ще да бъде осъден; а който не верва, вече е осъден, защото не е повервал в името на единороднаго Сина Божия.
19 И то е осъждението, че виделината дойде на света, и человеците възлюбиха тъмнината повече от виделината защото делата им беха зли.
20 Понеже всеки който прави зло мрази виделината и не иде към виделината да не би да се докажат неговите дела че са зли;
21 но който прави истината иде към виделината, за да се явят делата му че са по Бога направени.
22 След това дойде Исус и учениците негови в земята Юдейска; и там живееше с тех и кръщаваше.
23 А Иоан кръщаваше в Енон близу до Салим, защото имаше там много вода; и идеха и кръщаваха се.
24 Понеже Иоан не беше още турен в тъмница.
25 И така стана препиране от страна на учениците Иоанови с Юдеите заради очищението.
26 И дойдоха при Иоана и рекоха му: Рави, онзи който беше с тебе отвъд Иордан, за когото ти свидетелствува, ето, той кръщава; и всички отиват при него.
27 Отговори Иоан и рече: Не може человек да взема нищо ако не му е дадено от небето.
28 Вие сами сте ми свидетели че рекох: Не съм аз Христос; но че съм проводен пред него.
29 Който има невестата жених е; а приятелът женихов, който стои та го слуша, радва се твърде много за гласа женихов; и така тая моя радост изпълни се.
30 Той требва да расте, а аз да се смалявам.
31 Който иде от горе над всички е отгоре: който е от земята от земята е, и от земята говори. Който иде от небето, над всички е отгоре:
32 и това което е видел и чул, него свидетелствува; и никой не приима свидетелството му.
33 Който приеме свидетелството негово запечатал е че Бог е истинен.
34 Защото този когото е Бог пратил думите Божии говори: понеже Бог не дава нему Духа с мерка.
35 Отец люби Сина, и всичко е дал в неговите ръце.
36 Който верва в Сина има живот вечен; а който не верва в Сина нема да види живот, но гнев Божий остава на него.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21