Търсене в Библията онлайн
 
Йоан 8 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
1 А Исус отиде на гората Елеонска.
2 И на заранта дойде пак в храма; и всичкият народ идеше при него; и седна та ги учеше.
3 И доведоха книжниците и Фарисеите при него една жена хваната в прелюбодейство, и, като я поставиха на сред,
4 казват му: Учителю, тая жена бе хваната в самото дело като прелюбодействуваше.
5 А в закона Моисей повеле нам, които са таквиз с камъни да ги убиваме; а ти що казваш?
6 И това казваха да го изкушават, за да имат да го обвиняват. А Исус се наведе долу и пишеше с пръст на земята.
7 И като постоянствуваха да го питат, изправи се и рече им: Който от вас е безгрешен, той пръв да хвърли камик на нея.
8 И пак се наведе долу и пишеше на земята.
9 А те като чуха това, и от съвест изобличавани, излезваха си един по един, като начнаха от старите до най-сетните; и остана Исус сам си и жената стоеща насред.
10 И когато се изправи Исус, и не виде никого освен жената, рече й: Жено, де са онези които те обвиняваха? Не те ли осъди никой?
11 И тя рече: Никой, Господи. И Исус й рече: Нито аз те осъждам: иди си, и от сега не съгрешавай вече.
12 И пак говореше Исус народу и казваше: Аз съм виделина на света: който ме следва нема да ходи в тъмнина, но ще има виделината на живота.
13 А Фарисеите му рекоха: Ти сам си за себе си свидетелствуваш: твоето свидетелство не е истинско.
14 Отговори Исус и рече им: Ако и да свидетелствувам аз сам за себе си, свидетелството ми е истинно; защото зная от де съм дошел и къде отивам; а вие не знаете от къде ида и на къде отхождам.
15 Вие съдите плътски: аз не съдя никого.
16 Но ако и да съдя, моята съдба е истинска; защото не съм сам, но аз и Отец който ме е пратил.
17 А и във вашия закон е писано че на двама человека свидетелството е истинно.
18 Аз съм който свидетелствувам за себе си, и Отец ми който ме е проводил свидетелствува за мене.
19 Тогаз му казваха: Де е твоят Отец? Отговори Исус: Нито мене знаете нито Отца ми: ако бихте знаели мене щехте да знаете и Отца ми.
20 Тези думи изговори Исус в съкровищницата когато поучаваше в храма; и никой го не хвана, защото не беше му още дошел часът.
21 И пак им рече Исус: Аз отхождам; и ще ме търсите, и ще умрете в греха си. Дето отивам аз, вие не можете да дойдете.
22 А Юдеите казаха: Да не ще да се убие, и за това казва: Дето отхождам аз, вие не можете да дойдете?
23 И рече им: Вие сте от тия които са долу, аз съм от ония които са горе. Вие сте от този свет; аз не съм от този свет.
24 За това ви рекох че в греховете си ще умрете; защото, ако не повервате че съм аз, в греховете си ще умрете.
25 А те му казваха: Ти кой си? И рече им Исус: Аз съм това което от начало ви казвам.
26 Много имам да говоря и да съдя за вас; но този който ме е проводил истински е; и аз което съм чул от него това казвам на света.
27 Не разумеха че им говореше за Отца.
28 Тогаз им рече Исус: Кога въздигнете Сина человеческаго, тогаз щете позна че съм аз, и от самосебе си нищо не правя, но както ме е научил Отец ми това говоря.
29 И този който ме е проводил с мене е: не ме е оставил Отец самичък; защото аз правя всекога що е нему угодно.
30 Това като говореше, мнозина поверваха в него.
31 И казваше Исус на повервалите в него Юдеи: Ако вие устоите в моята дума наистина сте мои ученици.
32 и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.
33 Отговориха му: Семе Авраамово сме, и никога никому раби не сме ставали: как казваш ти: Свободни ще бъдете?
34 Отговори им Исус: Истина, истина ви казвам: Всеки който прави грех раб е на греха.
35 И рабът не остава вечно в къщата; а синът вечно пребъдва.
36 И тъй ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.
37 Зная че сте семе Авраамово; но искате да ме убиете, защото моята дума във вас се не вмещава.
38 Аз говоря това което съм видел у Отца си; и вие такожде правите това което сте видели от отца си.
39 Отговориха и рекоха му: Отец наш е Авраам. Казва им Исус. Ако бехте чада Авраамови, делата Авраамови бихте правили.
40 А сега искате да ме убиете, мене, человека който ви говорих истината която чух от Бога; това Авраам не е сторил.
41 Вие правите делата бащини си. А те му рекоха: Ние не сме родени от блуд: едного Отца имаме, Бога.
42 Рече им Исус: Ако беше ви Бог Отец, то вие любили бихте мене, защото аз от Бога излезох и дойдох; понеже не съм дошел от самосебе си, но той ме проводи.
43 Защо не разумевате говоренето? Защото не можете да слушате моето слово.
44 Вие сте от баща дявола, и похотите бащини си искате да правите. Той беше от край человекоубийца, и не устоя в истината; защото истина в него нема. Когато говори лъжата, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща.
45 А пак аз защото казвам истината, не ме вервате.
46 Кой от вас ме изобличава за грех? Ако ли говоря истина, защо вие ме не вервате?
47 Който е от Бога Божиите думи слуша: вие за това не слушате защото от Бога не сте.
48 На това отговориха Юдеите и рекоха му: Не казваме ли ние право че ти си Самарянин и имаш бес?
49 Отговори Исус: Немам аз бес; но почитам Отца си, а вие ме безчестите.
50 И аз не търся моята слава: има кой да я търси и да съди.
51 Истина, истина ви казвам: Ако упази некой моето слово нема да види смърт до века.
52 Тогаз му рекоха Юдеите: Сега разбрахме че имаш бес. Авраам умре, и пророците, и ти казваш: Ако упази некой словото ми смърт нема да вкуси.
53 Ти по-голем ли си от отца ни Авраама който умре? И пророците умреха: ти на какъв се правиш?
54 Отговори Исус: Ако славя аз сам себе си славата ми е нищо: Баща ми е който ме слави, за когото вие казвате че е Бог ваш;
55 и не сте го познали, но аз го познавам: и ако река че не го познавам ще бъда подобен вам лъжец; но аз го познавам и думата му държа.
56 Баща ви Авраам рад би бил да види моя ден; и виде и възрадва се.
57 Рекоха му Юдеите: Петдесет години немаш още, и Авраам ли си видел?
58 Рече им Исус: Истина, истина ви казвам: преди да бъде Авраам, аз съм.
59 Тогаз взеха камене да хвърлят върх него; но Исус се скри и излезе от храма, и мина през сред тех, и така си отиде.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21