Търсене в Библията онлайн
 
Деяния 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И чуха апостолите и братята които беха в Юдея че и езичниците приеха словото Божие.
2 И когато възлезе Петър в Ерусалим, препираха се с него тези които беха от обрезаните,
3 и казваха че: При необрезани человеци си влезъл и ял си с тех.
4 А Петър начна и излагаше им наред станалото, и казваше:
5 Аз бех на молитва в градът Иопия; и в изстъпление видех видение: един съсъд като голема плащаница вързана за четирите краища слезваше, и спущаше се от небето, и дойде даже до мене.
6 В него като се вгледвах, разсматрях, и видех, четвероноги земни, и зверове, и гадове, и птици небесни.
7 И чух глас който ми казваше: Петре, стани, заколи и яж.
8 И рекох: Никак, Господи; защото никога не е влезло в устата ми нищо мръсно или нечисто.
9 И отговори ми втори път гласът от небето: Което е Бог очистил, ти за мръсно го не считай.
10 И това стана до три пъти, и пак се дръпна всичко на небето.
11 И, ето, на същия час трима человека пристигнаха пред къщата в която бех, проводени от Кесария до мене.
12 И рече ми Духът да ида с тех и никак да се не съмневам; а с мене наедно дойдоха и шестимата тези братя, и влезохме в къщата на человека.
13 И каза ни, как видел ангела в къщата си че застанал и му рекъл: Проводи человеци в Иопия, и призови Симона който се нарича Петър;
14 той ще ти каже думи чрез които ще се спасиш ти и всичкият твой дом.
15 И когато начнах да говоря, Дух Светий слезе на тех както и на нас изпърво.
16 Тогаз смислих речта Господня как казваше: Иоан е кръстил с вода; а вие ще се кръстите Духом Светим.
17 И тъй, понеже даде Бог равен дар и на тех които поверваха в Господа нашего Исуса Христа както и нам, аз кой бех щото да мога да възпра Бога?
18 Това като чуха млъкнаха си, и славеха Бога и казваха: И на езичниците прочее даде Бог покаяние за живот.
19 И тъй, разпръснатите от гонението което стана по смъртта на Стефана преминаха до Финикия и Кипър и Антиохия, и никому другиму не проповедваха словото освен на Юдеите.
20 И от тех имаше некои человеци Кипряни и Киринейци които, като влезоха в Антиохия, говореха на Елинистите, и благовествуваха им Господа Исуса.
21 И ръката Господня беше с тех; и много множество поверваха и обърнаха се към Господа.
22 И чу се думата за тех в ушите на църквата в Ерусалим; и пратиха Варнава да премине до Антиохия.
23 И той като дойде и виде Божията благодат възрадва се, и подканяше всичките да пребъдват в Господа с постоянно сърдце.
24 Понеже той беше человек добър и изпълнен с Дух Свет и с вера; и приложи се към Господа доволно народ.
25 Тогава излезе Варнава до Тарс да търси Савла;
26 и като го намери, доведе го в Антиохия; и като се събираха в църквата цела година научиха доволно народ. И най-първо в Антиохия учениците се наименуваха Христиани.
27 И през тези дни слезоха пророци от Ерусалим в Антиохия.
28 И стана един от тех на име Агав, и назначи Духом че има да бъде голем глад по всичка вселенна, който и стана във времето на Клавдия Кесаря.
29 За това учениците отредиха всеки от тех според състоянието си да проводят помощ на братята които живееха в Юдея;
30 което и сториха, и я изпратиха до презвитерите чрез ръката на Варнава и Савла.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28