Търсене в Библията онлайн
 
Деяния 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 В онова време цар Ирод простре ръце да стори зло на некои от църквата.
2 И уби с меч Якова Иоановия брат.
3 И като виде че е угодно на Юдеите приложи да улови и Петра; (а беха дните на безквасните хлебове;)
4 когото хвана и хвърли в тъмница, и предаде го на четири четворици войни да го вардят, с намерение да го изведе пред народа подир пасхата.
5 И тъй, Петра вардеха в тъмницата; а от църквата ставаше усърдна молба към Бога за него.
6 И когато щеше Ирод да го изведе, през тази нощ Петър спеше между двама войни, вързан с две вериги; и стражари пред вратата вардеха тъмницата.
7 И, ето, ангел Господен предстана, и светлина осия стаята; и ангелът като побута Петра по ребрата, разбуди го и рече му: Ставай скоро. И паднаха веригите от ръцете му.
8 И рече му ангелът: Опаши се, и обуй сандалията си. И стори така. И казва му: Облечи дрехата си, и ела след мене.
9 И Петър излезе и отиваше след него, и не знаеше че е истинно това което ставаше от ангела, но мислеше си че видение види.
10 А като преминаха първата стража и втората дойдоха до железните врата които водят към града, и те им се отвориха от самосебе си; и от там като излезоха изминаха една улица, и тутакси ангелът отстъпи от него.
11 И Петър дойде в себе си и рече: Сега наистина зная че Господ проводи ангела своего и ме избави из ръката Иродова и от всичкото очакване на Юдейския народ.
12 И като си помисли дойде в къщата на Мария, майката на Иоана нарицаемаго Марка, дето имаше мнозина събрани та се молеха Богу.
13 И когато похлопа Петър на пътните врата, пристъпи една слугиня на име Рода да послуша кой е.
14 И щом позна Петровия глас, от радост не отвори вратата, но затече се и даде известие че Петър стои пред вратата.
15 А те й рекоха: Ти си луда; но тя потвърдяваше че това що им казва е така. А те думаха: Неговът ангел е.
16 А Петър стоеше та хлопаше; и като отвориха, видеха го, и смаяха се.
17 И като им помаха с ръка да мълчат, разказа им как го изведе Господ из тъмницата; и рече: Известете това на Якова и на братята. А той излезе та отиде на друго место.
18 А като съмна, стана големо смущение между войните къде се дева Петър.
19 И като го потърси Ирод и го не намери, изпита стражарите и повеле да ги погубят; а той слезе от Юдея в Кесария и там живееше.
20 А Ирод беше много гневен на Тиряните и Сидоняните; и те дойдоха единодушно при него, и като убедиха Власта, постелника царев, просеха мир; защото техната област се хранеше от царевата.
21 И в един отреден ден Ирод, облечен с царска одежда, седна на престола и говореше им всенародно.
22 А народът възгласяваше: Това е глас Божий, а не человечески.
23 И на часа го порази ангел Господен защото не въздаде славата на Бога; и изяден биде от червеи и умре.
24 А словото Божие растеше и умножаваше се.
25 А Варнава и Савел като свършиха службата си върнаха се от Ерусалим в Антиохия, и взеха със себе си Иоана нарицаемаго Марка.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28