Търсене в Библията онлайн
 
Деяния 17 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 И като изминаха Амфипол и Аполония дойдоха в Солун, дето беше съборището Юдейско.
2 И по обичая си Павел влезе при тех, и три съботи наред се разговаряше с тех от писанията,
3 та им откриваше и доказваше че: Требваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите, и че: Този Исус когото ви аз проповедвам е Христос.
4 И некои от тех поверваха и присъединиха се с Павла и Сила; така и много множество от набожните Елини, и от благодарните жени не малко.
5 Но неповервалите Юдеи завидеха, и като взеха с тех си неколцина прости и лоши человеци събраха ги на куп и размиряваха града; и нападнаха на Ясоновата къща та търсеха Павла и Сила да ги изведат пред народа.
6 И като не ги намериха повлекоха Ясона и некои от братята към градоначалниците, и викаха: Тези които размириха света дойдоха и тука;
7 които прие Ясон; и всички тези действуват против Кесаревите повеления, и казват че има друг цар, Исус.
8 И смутиха народа и градоначалниците които чуха това.
9 Но като взеха поръчителство от Ясона и от другите пуснаха ги.
10 А братята незабавно през нощ изпратиха Павла и Сила в Берия; и те като стигнаха там отидоха в съборището Юдейско.
11 И Беряните беха по-благородни от Солунците, защото приеха словото с всеко усърдие, и изпитваха всеки ден писанията дали е това така.
12 И тъй, мнозина от тех поверваха, и от почтените Елински жени и от мъжете не малко.
13 И като разбраха Солунските Юдеи че и в Берия се проповеда от Павла словото Божие, дойдоха и там и разбъркаха народа.
14 Тогаз братята по-скоро отпратиха Павла да иде къде морето; а Сила и Тимотей останаха там.
15 А тези които придружаваха Павла заведоха го до Атина; и като взеха от него заповед до Сила и Тимотея за да дойдат колкото по-скоро при него, тръгнаха си.
16 А Павел като ги чакаше в Атина, раздражаваше се духът му в него като гледаше града пълен с идоли.
17 И тъй, разговаряше се в съборището с Юдеите и с набожните, и по пазаря всеки ден с онези които му се случваха.
18 И некои от Епикурейските и Стоическите философи идваха на препиране с него; и едни казваха: Какво иска да каже този празднословец? а други: Види се че е проповедник на чужди богове; защото им проповедваше Исуса и възкресението.
19 И взеха го та го заведоха на Ареопаг, и казваха: Можем ли разуме какво е това ново учение което ти проповедваш?
20 Защото нещо странно вносяш в ушите ни: искам прочее да разберем що ще е то.
21 А всичките Атинейци и колкото чужденци се намерваха там с нищо друго не си преминуваха времето тъкмо да говорят и да слушат нещо по-ново.
22 И застана Павел на сред Ареопаг и рече: Мъже Атинейци, по всичко ви гледам че сте твърде набожни.
23 Защото като минувах та разгледвах светите ви места, намерих едно капище на което бе написано НЕЗНАЕМОМУ БОГУ. Тогоз прочее когото вие не знаете а почитате, него ви проповедвам аз.
24 Бог който е сътворил света и всичко що е в него, той, като е Господ на небето и на земята, не живее в храмове от ръка направени,
25 нито приима служения от ръце человечески като да би имал нужда от нещо, понеже той дава на всички и живот и дихание и все;
26 и създал е от една кръв всичкия род человечески да живеят по всичкото лице на земята, и определил е преднаречените времена и пределите на населението им;
27 за да търсят Господа дано би го поне напипали и намерили; ако и да не е далеч той от всекиго едного от нас;
28 защото в него живеем и движим се и съществуваме; както и некои от вашите стихотворци са рекли: "Защото и негов род сме."
29 И тъй, като сме род Божий, не требва да мислим че Божеството е подобно на злато, или на сребро, или на камик, изработен с изкуство и измишление человеческо.
30 Бог прочее като презира времената на невежеството сега повелява на всичките человеци на всекъде да се покаят;
31 защото е отредил ден в който ще съди вселенната праведно чрез человека когото е определил, и даде уверение на всичките като го възкреси от мъртвите.
32 А те като чуха възкресението на мъртвите, едни се ругаеха, а други рекоха: За това пак щем те слуша.
33 И така Павел излезе отпомежду тех.
34 А некои человеци се прилепиха при него и поверваха; между които беше и Дионисий Ареопагит, и некоя си жена на име Дамар, и други още с тех.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28