Търсене в Библията онлайн
 
Деяния 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 А Петър и Иоан наедно възлезваха в храма във времето на молитвата по деветия час.
2 И имаше некой си человек който бе хром от утробата на майка си, та го все носеха; когото и слагаха всеки ден до вратата на храма които се наричаха Красни, да проси милостиня от онези които влезваха в храма.
3 Той като виде Петра и Иоана когато щеха да влезат в храма, попроси да вземе милостиня.
4 А Петър с Иоана взре се в него и рече: Погледни ни.
5 И той ги гледаше с внимание, с надежда да вземе нещо от тех.
6 И Петър рече: Сребро и злато аз немам; но което имам, това ти давам: в името на Исуса Христа Назарянина, стани и ходи.
7 И като го хвана за десната ръка дигна го; и тоз час утвърдиха се плесните и глезните му.
8 И скочи та се изправи и ходеше; и влезе с тех в храма та ходеше и скачаше и славеше Бога.
9 И виде го всичкият народ че ходи и слави Бога.
10 и познаваха го че бе той който седеше за милостиня при красните врата на храма; и останаха в ужас и удивление големо за това което се бе случило нему.
11 И понеже изцеленият хром се не отделяше от Петра и Иоана, всичкият народ смаян стече се при тех в притвора нарицаем Соломонов.
12 А като виде Петър отговори народу: Мъже Израиляни, що се чудите за това? или що се взирате на нас, като че от своя сила или благочестие сме сторили тогози да ходи?
13 Бог Авраамов и Исааков и Яковов, Бог на отците наши, прослави Сина своего Исуса, когото вие предадохте и отрекохте се от него пред Пилата когато той бе решил да го пусне.
14 Но вие се отрекохте от Светия и Праведния, и изпросихте да ви се даде человек убийца;
15 а Началника на Живота убихте, когото Бог възкреси от мъртвите; и ние сме на него свидетели.
16 И чрез верата в неговото име тогози когото гледате и познавате неговото име го укрепи; и тази вера която е чрез него даде му пред всинца ви това съвършено здраве.
17 И сега, братие, знам че вие по неведение сторихте това, както и началниците ваши;
18 а Бог, което предизвести чрез устата на всичките си пророци че ще Христос да пострада, така го извърши.
19 Покайте се и обърнете се, да се заличат греховете ви, та да дойдат времена утешителни от присъствието Господне,
20 и да ви проводи предпроповедания вам Исуса Христа,
21 когото требва да приеме небето до времето в което ще се възстанови всичко що е говорил Бог от века чрез устата на всичките свети свои пророци.
22 Защото Моисей рече на отците: "Господ Бог наш ще въздигне вам от братята ваши пророк като мене: него послушайте във всичко щото ви рече;
24 Още всичките пророци от Самуила и на сетне, колкото са говорили, предвъзвестиха и тия дни.
26 Бог като възкреси Сина своего Исуса, до вас най-първо го проводи да ви благослови, и да отвръща всекиго от лукавствата ваши.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28