Търсене в Библията онлайн
 
Деяния 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 А първосвещеникът рече: Така ли е това?
2 А той рече: Мъже, братие, и отци, слушайте: Бог на славата яви се отцу нашему Аврааму, когато беше в Месопотамия, преди да се засели в Харан,
4 Тогаз излезе от Халдейската земя и засели се в Харан. И от там, след умирането на баща му, пресели го в тази земя в която вие сега живеете.
5 И не му даде наследие в нея нито една стъпка от нога, а обеща му се да я даде в стяжение нему и на неговото потомство след него, когато още той немаше чадо.
6 И рече му Бог така, че неговите потомци ще бъдат преселници в чужда земя, и ще ги направят като робе, и ще ги притесняват четиристотин години.
8 И даде му завет на обрезването; и така роди Исаака, и обреза го в осмия ден; и Исаак роди Якова, и Яков дванадесетте патриарси.
9 А патриарсите завидеха Иосифу и продадоха го в Египет; Бог обаче беше с него,
10 и избави го от всичките му беди, и даде му благодат и мъдрост пред Фараона царя Египетски, който го постави управител над Египет и над всичкия си дом.
11 И дойде глад над всичката земя Египетска и Ханаанска, и скърб голема; и отците наши не намерваха прехрана.
12 А Яков, като чу че има жито в Египет, изпрати първий път отците наши;
13 и на втория път познат бе Иосиф на братята си, и известен стана Иосифовът род Фараону.
14 И проводи Иосиф та призова баща си Якова и всичкото си сродство, седемдесет и пет души.
15 И слезе Яков в Египет, и умре там той и отците наши;
16 и пренесоха ги в Сихем, и положиха ги в гроба който купи Авраам със цена на сребро от синовете на Емора Сихемова.
17 И като наближаваше времето на обещанието което Бог с клетва се обеща Аврааму, нарасна народът и умножи се в Египет
18 докле настана друг цар който не знаеше Иосифа.
19 Той с коварно мъдруване върх нашия народ притесни отците ни до толко щото да хвърлят децата си за да не остават живи.
20 В това време се роди Моисей, и прекрасен беше пред Бога; и храниха го три месеца в бащиният му дом.
21 А когато го хвърлиха, взе го Фараоновата дъщеря и отхрани го да бъде неин син.
22 И научен биде Моисей на всичката Египетска мъдрост, и силен бе словом и делом.
23 И като навършваше четиридесетата година на възрастта си, дойде му на сърдце да иде да нагледа братята си, синовете Израилеви;
24 И понеже виде некого си от тех обиждан отбрани го, и стори отмъщение за притесняемия като порази Египтянина.
25 И мислеше да се свестят братята му че Бог чрез негова ръка им дава избавление; но те се не свестиха.
26 И на утрешния ден яви им се когато некои от тех се биеха, и накара ги да се примирят, и рече: человеци, вие сте братя: защо се един друг обиждате?
27 А този който онеправдаваше ближният си отпъди го, и рече: Кой те постави началник и съдник над нас?
29 Тогаз Моисей побегна за тази дума, и стана преселник в Мадиамската земя, дето доби двама синове.
30 И като се изпълниха четиридесет години, яви му се ангел Господен в пустинята на Синайската гора, в сред огнен пламик на една къпина.
31 А Моисей като виде почуди се за видението; и когато приближаваше за да пригледа, дойде му глас от Господа:
33 И рече му Господ: "Изуй обущата от нозете си; защото местото на което стоиш света земя е.
35 Тогоз Мойсея когото не приеха, и му рекоха: Кой те постави началник и съдник? него Бог чрез ръката на ангела който му се яви в къпината проводи за началник и избавител.
36 Той ги изведе, като направи чудеса и знамения в земята Египетска, и в червено море, и в пустинята четиридесет години.
38 този е който е бил на събранието в пустинята наедно с ангела що му говореше на Синайската гора, още и с отците наши, който и прие животворни словеса да ги даде нам;
39 комуто не рачиха да бъдат послушни нашите отци, но го отпъдиха, и със сърцата си повърнаха се в Египет
41 И през онези дни направиха теле, и принесоха жертва идолу, и веселяха се в направите на ръцете си.
42 За това се отвърна Бог и предаде ги да служат на небесното войнство, както е писано в книгата на пророците: "Доме Израилев, четиридесет години в пустинята заклания и жертви ли ми принесохте?
44 Скинията на свидетелството беше с отците наши в пустинята, както заповеда онзи който говореше на Моисея да го направи по образа който бе видел;
45 която нашите отци като приеха внесоха я с Исуса Навина във владенията на езичниците, които изгони Бог из пред лицето на нашите отци до дните на Давида;
46 който намери благодат пред Бога, и попроси да намери жилище за Бога Яковова.
47 А Соломон му съгради дом.
48 Но Вишний не живее в храмове с ръка направени, както казва пророкът:
49 "Небето е престол мой, а земята е подножие на нозете ми. Кой храм ще съградите за мене? казва Господ; или кое место за моя почивка?
51 Твърдоглави и с необрезани сърдца и уши! вие всекога се противите Духу Светому; както бащите ви така и вие.
52 Кого от пророците не изгониха отците ви? а още и убиха ония които предизвестиха за идването на тогози Праведника на когото вие сега станахте предатели и убийци,-
53 вие които приехте закона чрез служението ангелско, и не го удържахте.
54 А те като чуеха това, късаха им се сърцата от яд, и скърцаха със зъби на него.
55 А Стефан, изпълнен с Дух Свет, погледна на небето и виде славата Божия, и Исуса че стоеше отдесно на Бога;
56 и рече: Ето, виждам небесата отворени, и Сина человеческаго че стои отдесно на Бога.
57 Но те като извикаха с глас голем затулиха си ушите и единодушно се впуснаха върх него.
58 И като го изведоха вън из града, хвърлиха върх него камене. И свидетелите сложиха дрехите си при нозете на некой момък на име Савел.
59 И хвърляха камене върх Стефана, който се молеше и казваше: Господи Исусе, приими духа ми.
60 И като коленичи извика с глас голем: Господи, не им считай този грех. И това като рече заспа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28