Търсене в Библията онлайн
 
Яков 2 глава
×
1  2  3  4  5 
1 Братие мои, верата ви в прославленаго Господа нашего Исуса Христа да бъде без лицеприятие.
2 Защото ако влезе в съборището ви человек със злат пръстен и с великолепни дрехи, а влезе и сиромах с уплескани дрехи,
3 и погледнете на тогози който е с великолепните дрехи, та му речете: Ти седни тука добре; и на сиромаха речете: Ти стой там; или, седни тука до подножието ми;
4 да ли не сте направили отличие помежду си, и не сте ли станали съдници с лукави помишления?
5 Слушайте, любезни мои братие. Не избра ли Бог сиромасите от този свет богати с вера, и наследници на царството което обеща на тези които го любят?
6 А вие обезчестихте сиромаха. Не са ли богатите които ви угнетяват? и не влачат ли ви те по съдовища?
7 Не хулят ли те доброто име с което се именувате?
9 Но ако гледате на лице грех струвате, и от закона както престъпници се изобличавате.
10 Защото който упази всичкия закон, и погреши в едно, повинен бива във всичко;
12 Така говорете и така правете като че ще бъдете съдени по закона на свободата.
13 Защото съдбата ще бъде немилостива на тогози който милост не е сторил; и милостта се хвали над съда.
14 Коя полза, братие мои, ако казва некой че има вера, а дела нема? Да ли може верата да го спаси?
15 Некой брат или некоя сестра ако са голи и лишени от дневната храна,
16 и некой от вас им рече: Идете си с миром, топлете се и хранете се, а не им дадете потребното за телото, коя полза?
17 Така и верата, ако нема дела, сама по себе си е мъртва.
18 Но ще рече некой: Ти имаш вера, и аз имам дела: покажи ми верата си от делата си, и аз ще ти покажа от моите дела верата си.
19 Ти верваш че Бог е един: добре струваш; и бесовете верват и треперят.
20 Но искаш ли да познаеш, о суетни человече, че вера без дела е мъртва?
21 Авраам нашият отец не се ли оправда от дела когато принесе сина си Исаака на жертвеника?
22 Видиш ли че вера съдействуваше с делата му, и от делата се усъвършенствува верата?
24 И тъй, видите ли че от дела се оправдава человек, а не само от вера?
25 Така също и Раав блудница не се ли оправда от дела когато прие проводените и ги изведе през друг път?
26 Защото както телото без дух е мъртво, така и верата без дела е мъртва.
Цариградски превод
1  2  3  4  5