Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Яков 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5 
1 Не бивайте мнозина учители, братие мои, като знаете че по-големо осъждане ще приемем;
2 защото всинца в много грешим. Който не греши в слово, той е съвършен мъж, възможен да обуздае и всичкото тело.
3 Ето, уздите туряме в устата на конете за да ни се покоряват, и обръщаме всичкото им тело.
4 Ето, и корабите, ако и да са толкова големи и от силни ветрове се тласкат, с твърде малко кормило се обръщат накъдето иска волята на управителя.
5 Така и езикът малък уд е, но много се хвали. Ето, малък огън колко големо вещество запаля!
6 И езикът е огън, свет пълен с неправда. Така между нашите удове се намерва езикът, който заразява всичкото тело и възпаля колелото на живота ни, и сам той се запаля от пъкъла.
7 Защото всекакво естество зверове, и птици, и гадове, и морски животни укротяват се, и укротени са от человеческото естество:
8 А езикът никой от человеците не може да го укроти; неудържимо зло е, пълен със смъртоносен яд.
9 С него благославяме Бога и Отца, и с него кълнем человеците създадените по подобию Божию.
10 От същите уста излезва благословение и клетва. Не требва, братие мои, да бива това така.
11 Да ли изворът от същия чучур изтака сладка и горчива вода?
12 Да ли е възможно, братие мои, смокинята да роди маслини, или лозата смокини? Така ни един извор не е възможно да пуща солена и сладка вода.
13 Кой е от вас мъдър и учен? да покаже от доброто си поведение своите работи с кротост на премъдрост.
14 Но ако имате в сърдцето си завист горчива и свада недейте се хвали и лъга против истината.
15 Тая мъдрост не е която слезва от горе, но е земна, плътска, бесовска;
16 защото дето е завист и свада там има бъркотия и всекаква лошавина.
17 Но мъдростта която е от горе първо е чиста, после мирна, приветлива, благопокорна, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна.
18 И плодът на правдата сее се с мир за миротворците.
Цариградски превод
1  2  3  4  5