Търсене в Библията онлайн
 
Яков 4 глава
×
1  2  3  4  5 
1 Отгде произлизат боеве, и отгде крамоли, между вас? Не от там ли, от вашите сласти, които воюват в телесните ви части?
2 Пожелавате, но нямате; ревнувате и завиждате, но не можете да получите; карате се и се биете; но нямате, защото не просите.
3 Просите и не получавате, защото зле просите, за да иждивявате в сластите си.
4 Прелюбодейци! не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.
5 Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е турил да живее в нас?
7 И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.
8 Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи.
9 Тъжете, ридайте и плачете; смехът ви нека се обърне на плач, и радостта ви в тъга.
10 Смирявайте се пред Господа, и Той ще ви възвишава.
11 Не се одумвайте един друг, братя; който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона; а ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия.
12 Само Един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби; а ти кой си та съдиш ближния си?
13 Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, -
14 когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва.
15 Вместо това, вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова.
16 Но сега славно ви е да се хвалите. Всяка такава хвалба е зло.
17 Прочее, ако някой знае да прави добро и го не прави, грях е нему.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5