Търсене в Библията онлайн
 
Яков 5 глава
×
1  2  3  4  5 
1 Елате сега, вие богати, плачете и ридайте зарад бедствията които идат над вас.
2 Богатството ви изгни, и дрехите ви молци ги изядоха.
3 Златото ви и среброто ви поръждаве, и ръждата им ще бъде в свидетелство върх вас, и ще пояде плътта ви както огън. Събирахте съкровища за последните дни:
4 ето, заплатата на работниците които са жънали нивята ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жетварите влезоха в ушите на Господа Саваота.
5 Веселихте се на земята и разпусно живехте, огоихте сърдцата си като в ден на заклание:
6 осъдихте, убихте праведнаго: не ви се противи.
7 И тъй братие, имайте дълготърпение до пришествието Господне. Ето, земледелецът очаква многоценния плод от земята, и търпи за него много време докле получи дъжд, и ранния и късния.
8 Имайте търпение и вие, укрепете си сърдцата; защото пришествието Господне наближи.
9 Не въздишайте един на другиго, братие, да не бъдете осъдени: ето, Съдията стои пред вратата.
10 Братие мои, вземете пример на злостраданието и на дълготърпението пророците които говориха в името Господне.
11 Ето, ублажаваме търпеливите: чули сте търпението Иовово, и видели сте сетнината от Господа, че е многомилостив Господ и благоутробен.
12 А преди всичко, братие мои, не се кълнете нито с небето нито със земята, нито с друга некоя клетва, но да ви бъде което е ей, ей; и което е не, не; да не подпаднете под осъждение.
13 Злострада ли некой от вас? да се моли Богу; весел ли е некой? псалми да пее;
14 болен ли е некой от вас? да призове презвитерите църковни, и да сторят молба над него и да помажат с масло в името Господне:
15 и молбата която е с вера ще избави страдащия, и Господ ще го привдигне, и грехове ако да е сторил, ще му се простят.
16 Изповедвайте един на други прегрешенията си, и молете се един за друг да изцелеете. Голема сила има усърдната молба на праведния.
17 Илия бе человек подобострастен нам, и помоли се с усърдие да не вали дъжд; и не вале дъжд на земята три години и шест месеца;
18 и пак се помоли, и небето даде дъжд, и земята произрасти плодът си.
19 Братие, ако заблуди от помежду ви некой от истината, и го обърне некой,
20 Да знае че който е обърнал грешния от заблуждението на пътя му ще спаси душа от смърт, и ще покрие множество грехове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5