Търсене в Библията онлайн
 
1 Петрово 1 глава
×
1  2  3  4  5 
1 Петър, Апостол Исус Христов, до преселниците които са пръснати по Понт, по Галатия, по Кападокия, по Азия и по Витиния,
2 избрани по предузнание на Бога Отца, чрез освещението на Духа, в послушание и поръсване на кръвта Исус Христова: Благодат и мир да се умножи вам.
3 Благословен Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, който по многото своя милост възроди нас за надежда жива чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите,
4 за наследие нетленно, неоскверняемо, и неповехнуваемо, съхранено на небеса за вас,
5 които с Божията сила сте вардени чрез верата за спасение което е готово да се открие на последно време;
6 в което се радвате, ако и да скърбите сега малко (ако е потребно) в различни напасти,
7 да би изпитат на вашата вера, като е много по-драгоценен от тлеемото злато което се изпитва чрез огън, да се намери в похвала и почест и слава когато се яви Исус Христос;
8 когото, ако и да не сте видели, любите; ако и сега да го не виждате, но като вервате радвате се с неизказана и преславна радост;
9 като приимате сетнината на вашата вера, спасението на душата;
10 за което спасение претърсиха и изследваха пророците които пророкуваха за благодатта която бе за вас.
11 Понеже изследваха кое или какво време показваше в тех Духът Христов когато предизвестяваше страданията Христови и след тех славите;
12 И откри им се че не е за тех, но за нас, служеха те това което сега се извести вам чрез тези които ви проповедаха благовестието с Духа Светаго проводенаго от небеса; в което и самите ангели желаят да надникнат.
13 За това, препашете се през чреслата на вашите помисли, бъдете трезвени, и имайте съвършена надежда за благодатта която ще се даде вам когато се яви Исус Христос;
14 като послушни чада, без да се съобразявате с първите похоти които имахте във вашето незнание,
15 но както е свет този който ви е призовал, така бивайте свети и вие във всичкото си поведение;
17 И ако назовавате Отец тогози който съди според делото на всекиго без да гледа на лице, поминувайте със страх времето на вашето пришелствуване,
18 като знаете че от суетното ваше отцепреданно поведение не сте изкупени с тленни неща, със сребро или злато,
19 но с драгоценната кръв Христова, като на агнец непорочен и пречист,
20 който беше наистина предопределен преди създание мира, а се яви на последно време за вас
21 които повервахте чрез него в Бога който го възкреси от мъртвите и му е дал слава, щото верата ви и надеждата ви да са в Бога.
22 Понеже сте очистили душите си с послушанието на истината чрез Духа за нелицемерно братолюбие, възлюбете се усърдно един друг от чисто сърдце;
23 понеже се възродихте, не от тленно семе, но от нетленно, чрез словото Божие което живее и пребивава във век.
24 Защото всека плът е като трева, и всека слава человеческа като цвет от трева: изсъхна тревата, и цветът й слете;
Цариградски превод
1  2  3  4  5