Търсене в Библията онлайн
 
1 Петрово 3 глава
×
1  2  3  4  5 
1 Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, щото, ако некои от тех се не покоряват на словото, да се придобият без словото чрез поведението на жените
2 като видят вашето поведение че е със страх и чистота;
3 на които украшаването да не е външно, сиреч, плетене на космите и китене със злато, или премена на дрехите;
4 но потаяният человек на сърдцето украсен с нетлението на кротък и тих дух, което е многоценно пред Бога.
5 Защото така некога си и светите жени които се на Бога надееха украшаваха себе си и се покоряваха на мъжете си;
6 както Сара се покоряваше Аврааму и наричаше го господин; на която вие станахте дъщери кога правите добро и не се боите от никакъв страх.
7 Така също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си, и отдавайте почест на женския пол като на по слаб съсъд, и като на сънаследници на благодатта на живота, да не става препятствие на молитвите ви.
8 А най-после, бъдете всинца единомислени, състрадателни, братолюбиви, милостиви, дружелюбиви.
9 Не въздавайте зло за зло или хула за хула, но, напротив това, благославяйте; понеже знаете че на това бехте призвани, за да наследите благословение.
10 Защото който иска да люби живота и да види добри дни, да спре езика си от зло и устните си от да говорят лъст;
11 да се уклони от зло и да стори добро; да потърси мир и да го следва.
13 И кой ще ви стори зло ако бъдете подражатели на доброто?
15 Но "осветете Господа Бога" в сърдцата си; и винаги бъдете готови на ответ с кротост и страх на всекиго който ви пита за вашата надежда.
16 Имайте съвест добра, щото, когато ви одумват като злодейци, да се посрамят които клеветят доброто ви в Христа поведение.
17 Защото е по-добре да страдате, ако е така волята Божия, като правите добро, а не като правите зло.
18 Понеже и Христос веднъж пострада за греховете, праведният за неправедните, да ни приведе при Бога, умъртвен по плът, а оживотворен по дух;
19 с когото отиде та проповеда на духовете които беха в тъмницата,
20 които се възпротивиха некога си на Божието дълготърпение което ги чакаше едно време в дните Ноеви когато се правеше ковчегът, в който малцина, то ест осем души, избавиха се чрез водата;
21 на която като е образ кръщението, не измиването на плътската нечистота, но свидетелството на добрата съвест към Бога, спасява и нас днес, чрез възкресението на Исуса Христа;
22 който е отдесно на Бога от как се възнесе на небето, и комуто се покориха ангелите и властите и силите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5