Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Петрово 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5 
1 Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, щото, ако некои от тех се не покоряват на словото, да се придобият без словото чрез поведението на жените
2 като видят вашето поведение че е със страх и чистота;
3 на които украшаването да не е външно, сиреч, плетене на космите и китене със злато, или премена на дрехите;
4 но потаяният человек на сърдцето украсен с нетлението на кротък и тих дух, което е многоценно пред Бога.
5 Защото така некога си и светите жени които се на Бога надееха украшаваха себе си и се покоряваха на мъжете си;
6 както Сара се покоряваше Аврааму и наричаше го господин; на която вие станахте дъщери кога правите добро и не се боите от никакъв страх.
7 Така също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си, и отдавайте почест на женския пол като на по слаб съсъд, и като на сънаследници на благодатта на живота, да не става препятствие на молитвите ви.
8 А най-после, бъдете всинца единомислени, състрадателни, братолюбиви, милостиви, дружелюбиви.
9 Не въздавайте зло за зло или хула за хула, но, напротив това, благославяйте; понеже знаете че на това бехте призвани, за да наследите благословение.
10 Защото който иска да люби живота и да види добри дни, да спре езика си от зло и устните си от да говорят лъст;
11 да се уклони от зло и да стори добро; да потърси мир и да го следва.
12 Защото очите Господни са на праведните и ушите негови на техната молба; а лицето Господне е против онези които правят зло.
13 И кой ще ви стори зло ако бъдете подражатели на доброто?
14 Но ако и да страдате за правдата блажени сте, а "от техния страх не бойте се нито се смущавайте."
15 Но "осветете Господа Бога" в сърдцата си; и винаги бъдете готови на ответ с кротост и страх на всекиго който ви пита за вашата надежда.
16 Имайте съвест добра, щото, когато ви одумват като злодейци, да се посрамят които клеветят доброто ви в Христа поведение.
17 Защото е по-добре да страдате, ако е така волята Божия, като правите добро, а не като правите зло.
18 Понеже и Христос веднъж пострада за греховете, праведният за неправедните, да ни приведе при Бога, умъртвен по плът, а оживотворен по дух;
19 с когото отиде та проповеда на духовете които беха в тъмницата,
20 които се възпротивиха некога си на Божието дълготърпение което ги чакаше едно време в дните Ноеви когато се правеше ковчегът, в който малцина, то ест осем души, избавиха се чрез водата;
21 на която като е образ кръщението, не измиването на плътската нечистота, но свидетелството на добрата съвест към Бога, спасява и нас днес, чрез възкресението на Исуса Христа;
22 който е отдесно на Бога от как се възнесе на небето, и комуто се покориха ангелите и властите и силите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5