Търсене в Библията онлайн
 
1 Петрово 4 глава
×
1  2  3  4  5 
1 И тъй, понеже Христос пострада за нас по плът, оръжете се и вие със същата мисъл; (защото пострадалият по плът престанал е от греха;)
2 за да живеете през останалото в плътта време, не вече по человечески похоти, но по Божията воля.
3 Защото е доста нам преминалото време на живота дето сме правили волята на езичниците, и сме живели в нечистоти, в похоти, във винопийства, в кощунства, в опивания, и в омразните идолослужения.
4 За това се и чудят че ви не тичате с тех в истото разливане на блуда, и ви хулят;
5 които ще дадат ответ на оногова който е готов да сади живите и мъртвите.
6 Понеже за това се проповеда благовестието и на мъртвите, за да се съдят по человечески във плът, а да живеят по Бога в дух.
7 А свършването на всичко е приближило; и тъй разумно живейте и трезвени бъдете в молитвите.
8 А преди всичко имайте усърдна любов помежду си; защото любовта ще покрие множество грехове.
9 Бивайте едни на други гостолюбиви без роптание.
10 Всеки според дарбата която е приел, служете с нея едни на друг като добри строители на многоразличната Божия благодат.
11 Ако говори некой, нека говори като словеса Божии; ако слугува некой, нека слугува като от силата която му Бог дава, да се слави във всичко Бог чрез Исуса Христа, комуто е славата и държавата във веки веков. Амин.
12 Възлюблени, не се чудете за огненото изкушение което става на вас за изпитня, като че ви се случава нещо чудно;
13 но радвайте се според дето сте причастници на Христовите страдания, за да се зарадвате веселеще се и когато славата негова се яви.
14 Блажени сте ако ви укоряват за името Христово; защото Духът на славата и на Бога почива на вас; от към тех се хули, а от към вас се прославя.
15 Защото никой от вас да не страда като убийца, или като крадец, или като злодеец, или като изпитвател на чужди работи.
16 Но ако страда като Християнин да се не срамува, но да слави Бога в това нещо.
17 Защото дойде времето да се започне съдбата от дома Божий; и ако начне първом от нас, каква ще бъде сетнината на тези които се не покоряват на евангелието Божие?
19 Така и тези които страдат по Божията воля да предават душите си нему, като на верен Създател, в добротворение.
Цариградски превод
1  2  3  4  5