Търсене в Библията онлайн
 
1 Петрово 4 глава
×
1  2  3  4  5 
1 И тъй понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, защото пострадалият по плът се е оставил от греха,
2 за да живеете през останалото в тялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля.
3 Защото доволно е миналото време, когато сте живели така, както желаят да живеят езичниците, като сте прекарвали в нечистоти, в страсти, във винопийства, в пирования, в опивания, и в омразните идолослужения.
4 Относно това те се и чудят, и ви хулят за гдето не тичате с тях в същата крайност на разврата;
5 но те ще отговорят пред Онзи, Който скоро ще съди живите и мъртвите,
6 понеже затова се проповядва благовестието и на мъртвите, тъй щото, като бъдат съдени по човешки в плът, да живеят по Бога в дух.
7 А краят на всичко е наближил; и тъй, живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва.
8 Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.
9 Бъдете гостолюбиви едни към други без роптание.
10 Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многоразличната Божия благодат.
11 Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии словеса; ако служи някой, нека служи, като такъв, който действува със силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Исуса Христа, Комуто е славата и господството до вечни векове. Амин.
12 Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно;
13 но радвайте се за гдето с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава.
14 Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на Бога почива на вас [откъм тях се хули, а откъм вас се прославя].
15 Никой от вас да не страда като убиец, или крадец, или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи.
16 Но, ако страда някой като християнин, да се не срамува, а нека слави Бога с това име.
17 Защото дойде времето да се започне съдът от Божието домочадие; и ако почне първо от нас, каква ще бъде сетнината на тия, които не се покоряват на Божието благовестие?
19 Затова и тия, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5