Търсене в Библията онлайн
 
2 Петрово 2 глава
×
1  2  3 
1 Но имало е и лъжливи пророци между народа, както и между вас ще има лъжливи учители които ще въведат скрито губителни ереси, и ще се отричат и от Господаря си който ги е купил, та ще навлекат на себе си скорошна погибел.
2 И мнозина ще последват техните развращения, поради които пътът на истината ще се похули.
3 И от любостяжание ще ви употребяват като търговия с престорени думи: техното осъждане отколе приготвено не се забавя, и техната погибел не дреме.
4 Защото ако Бог не пощади ангелите които съгрешиха, но ги хвърли в преизподня вързани с вериги мрачни, и предаде ги да бъдат вардени на съд,
5 и ако не пощади стария свет, но, като нанесе потоп върх света на нечестивите съхрани със седем души осмият Ноя, проповедника на правдата;
6 и осъди на разорение градовете Содомски и Гоморски и направи ги на пепел, та ги постави пример на онези които после щеха да нечествуват;
7 и освободи праведнаго Лота, комуто бе досадило нечистото поведение на нечестивите;
8 (защото праведният който живееше между тех от ден на ден мъчеше праведната си душа като гледаше и слушаше техните беззаконни дела;)
9 то знае Господ да освободява благосечстивите от напаст, а неправедните да държи за съдния ден да се мъчат,
10 а най-паче на тези които с пожелание на нечистота следват подир плътта, и презират властта. Те са дързостливи, безочливи, и не треперят кога хулят чиновничествата.
11 Дето ангелите, ако и по-големи да са в крепост и сила, не произносят против тех хулителен съд пред Господа;
12 тези обаче, като природни безсловесни животни родени за лов и изтребване, хулят за неща които не знаят, и ще погинат в своя си разврат,
13 и ще приемат заплатата на неправдата. Имат го за наслаждение деня да резкошествуват: те са сквернители и порочници: наслаждават се с лъстите си когато са на угощение с вас наедно:
14 имат очи пълни с блуд и с непрестанен грех: подлъстят души неутвърдени: имат сърцето си научено на любостяжание: чада на клетва са:
15 като оставиха правия път заблудиха се, и последваха пътя на Валаама сина Восоров, който възлюби заплатата на неправдата.
16 Но изобличен бе за своето си беззаконие: нем подяремник с глас человечески проговори и възпре безумието на пророка.
17 Те са безводни кладенци, облаци от вихрушки тласкани, за които мрачна тъма се варди във век.
18 Защото като говорят с надуто празднословие прелъгват с плътските похоти, с невъздържанията, тези които са наистина избегнали от живеещите в заблуждение,
19 като им обещават свобода, а те сами са роби на разврата; защото от когото бива победен некой, нему и роб става.
20 Понеже като избегнаха от мръсотиите на света чрез познанието на Господа и Спаса Исуса Христа, ако са се сплели пак в тех и остават победени, последното им състояние е станала по-лошо от първото.
21 Понеже по-добро би било за тех да не беха познали пътя на правдата нежели като го познаха да се повърнат от предадената тем света заповед.
22 Но с тех се случава това което казва истинната пословица: Псето се върна на бълвоча си, и, Свинята окъпана върна се да се валя в тинята.
Цариградски превод
1  2  3