Търсене в Библията онлайн
 
2 Петрово 3 глава
×
1  2  3 
1 Ето, възлюблени, пиша ви това второ послание, в които две послания възбуждам чрез напомнюване чистия ваш смисъл,
2 да помните предизговорените от светите пророци думи, и заповедта от нас апостолите на Господа и Спаса.
3 Най-първо знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели които ще ходят по своите си похоти,
4 и ще казват: Де е обещанието на идването му? защото, от как са се бащите ни поминали, всичкото си така стои от началото на създанието.
5 Защото самоволно не разумеват това, че небесата от край си и земята която е от вън водата и във водата стои със словото Божие станаха:
6 чрез които тогавашният свет погина потопен от водата.
7 А днешните небеса и земята с истото слово са вардени, да се пазят за огънят до деня на съдбата и на погинването на нечестивите человеци.
8 Още едно и това да не забравяте, възлюблени, че пред Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.
9 Господ не забавя обещанието си както що сметат некои това бавене, но търпи ни за много време; понеже не иска да погинат некои, но всички да дойдат на покаяние.
10 А денът Господен ще дойде като крадец ноще, в който небесата ще прейдат с бучение, а стихиите разгорявани ще се стопят, и земята и делата по нея ще изгорят.
11 И тъй, понеже всичко това ще се стопи, какви требва да сте вие в света обхода и в благочестие,
12 като чакате и бързате за идването на Божия ден, в който небесата възпламенявани ще се развалят, и стихиите разгорявани ще се стопят!
13 А според обещанието му очакваме нови небеса и нова земя в които живее правда.
14 За това, възлюблени, тези неща като очаквате, прилежавайте да се намерите чисти и непорочни пред него миром;
15 и дълготърпението на Господа нашего имайте за спасение; както и възлюбленият наш брат Павел ви писа според дадената нему мъдрост,
16 както и във всичките си послания кога говори в тех за тези работи; в които има некои неща мачноразумителни, които неучените и неутвърдените изкривяват, както и другите писания, за своята си погибел.
17 И тъй, вие, възлюблени, като сте предизвестени за това, пазете се да се не увлечете със заблуждението на беззаконните, и отпаднете от утвърждението си;
18 Но растете в благодатта и в познанието на Господа нашего и Спаса Исуса Христа. Нему слава да бъде и нине и в ден вечний. Амин.
Цариградски превод
1  2  3