Търсене в Библията онлайн
 
2 Петрово 1 глава
×
1  2  3 
1 Симон Петър, слуга и апостол Исус Христов, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра:
1 Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Saviour Jesus Christ:
2 Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исуса, нашия Господ.
2 Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God, and of Jesus our Lord,
3 Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила;
3 According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue:
4 чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света;
4 Whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.
5 то по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие,
5 And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge;
6 на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие,
6 And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness;
7 на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов.
7 And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.
8 Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни нито безплодни в познанието на нашия Господ Исус Христос.
8 For if these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.
9 Но оня, у когото те не се намират, е сляп, късоглед, и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове.
9 But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins.
10 Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете.
10 Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure: for if ye do these things, ye shall never fall:
11 Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос.
11 For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.
12 Затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тия работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите.
12 Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth.
13 И мисля, че е право, докато съм в тая телесна хижа, да ви подтиквам чрез напомняне;
13 Yea, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance;
14 понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ми извести нашият Господ Исус Христос.
14 Knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath shewed me.
15 Даже ще се постарая щото вие и след смъртта ми, да можете всякога да помните тия работи.
15 Moreover I will endeavour that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance.
16 Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие.
16 For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty.
17 Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.
17 For he received from God the Father honour and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.
18 Тоя глас чухме сами ние, че дойде от небето, когато бяхме с Него на светата планина.
18 And this voice which came from heaven we heard, when we were with him in the holy mount.
19 И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви.
19 We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts:
20 И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля;
20 Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.
21 защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух.
21 For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.
Превод от 1940 г
King James Version
1  2  3