Търсене в Библията онлайн
 
1 Йоаново 2 глава
×
1  2  3  4  5 
1 чадца мои, това ви пиша, да не съгрешите; и ако съгреши некой имаме ходатай при Отца, Исуса Христа Праведнаго.
2 И той е умилостивение за нашите грехове, и не тъкмо за нашите, но и за всичкия свет.
3 И по това знам че сме го познали, ако пазим неговите заповеди.
4 Който казва: Познах го, а заповедите му не пази, лъжец е, и истината не е в него.
5 А който пази неговото слово, в него наистина Божията любов е съвършена. По това знаем че сме в него.
6 Който казва че в него пребъдва длъжен е както е он ходил така и той да ходи.
7 Братие, не ви пиша нова заповед, но заповед ветха която от начало имахте: ветхата заповед е словото което сте от начало чули.
8 Пак нова заповед ви пиша, което е и в него и във вас истинно; защото тъмнината прехожда, и истинната виделина вече свети.
9 Който казва че е във виделина, а ненавижда брата си, в тъмнина е до нине.
10 Който люби брата си, той пребъдва във виделина; и нема съблазън в него.
11 А който ненавижда брата си в тъмнина е и в тъмнина ходи, и не знае къде отхожда, защото тъмнината му е заслепила очите.
12 Пиша вам, чадца, защото ви се простиха греховете заради неговото име.
13 Пиша вам, отци, защото вие познахте тогози, който е от начало. Пиша вам, млади, защото победихте лукаваго. Пиша вам, деца, защото познахте Отца.
14 Писах вам, отци, защото познахте тогози, който е от начало. Писах вам, млади, защото сте крепки, и словото Божие пребъдва във вас, и победихте лукаваго.
15 Не обичайте света нито което е във света. Ако люби некой света, любовта на Отца не е в него.
16 Защото всичко що е във света, похотта на плътта, и похотта на очите, и гордостта на живота, не е от Отца, но от света е.
17 Но светът прехожда и неговата похот; а който прави волята Божия във веки пребъдва.
18 Деца, последно време е; и както сте чули че Антихрист иде, и сега има много антихристи. От това познаваме че е последно време.
19 От нас излезоха, но не беха от нас; защото ако биха били от нас, щеха да си останах с нас; но излезоха да се явят че не са всичките от нас.
20 И вие имате помазание от Светаго и знаете всичко.
21 Не съм ви писал защото не знаете истината, но защото я знаете, и защото всека лъжа не е от истината.
22 Кой е лъжец освен оногози който отрича че Исус не е Христос? Той е антихрист който се отрича от Отца и от сина.
23 Всеки който се отрича от Сина нема нито Отца; [а който изповедва Сина има и Отца.]
24 И тъй, онова което сте вие от начало чули нека пребъде във вас. Ако пребъде във вас това което сте от начало чули, то ще пребъдете и вие в Сина и в Отца.
25 И това е обещанието което ни той обеща, живот вечен.
26 Това ви писах поради тези, които ви лъстят.
27 И помазанието което вие приехте от него, пребъдва във вас, и немате нужда да ви учи некой; но както истото помазание ви учи за всичко, и е истинно, и не е лъжливо, и както ви е научило, ще пребъдете в него.
28 И сега, чадца, пребъдвайте в него, та когато се яви да имаме дързновение, и да се не посрамим от него в пришествието му.
29 Ако знаете че е праведен, знайте че всеки който прави правда от него е роден.
Цариградски превод
1  2  3  4  5