Търсене в Библията онлайн
 
1 Йоаново 3 глава
×
1  2  3  4  5 
1 Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем и да сме чада Божии. За това светът не познава нас, защото не позна него.
2 Възлюблени, сега сме чада Божии; и още не се е явило какво ще бадем; но знаем че кога се яви ще сме подобни нему; защото ще го видим както е.
3 И всеки който има тази надежда на него очиства себе си, както е он чист.
4 Всеки който прави грех прави и беззаконие; защото грехът е беззаконие.
5 И знаете че той се яви да вземе нашите грехове; и грех нема в него.
6 Всеки който пребъдва в него не съгрешава: всеки който съгрешава не го е видел нито го е познал.
7 чадца, да ви не лъсти никой: който прави правда праведен е както и он е праведен.
8 Който прави грех от дялова е; защото от начало дяволът съгрешава. За това се яви Син Божий, да съсипе делата на дявола.
9 Всеки който е роден от Бога грех не прави, защото семе негово пребъдва в него; и не може да съгрешава, защото е от Бога роден.
10 В това се познават чадата Божии и чадата дяволски. Всеки що не прави правда, не е от Бога, нито който не люби брата си.
11 Защото това е заръчването което от начало чухте, да любим един другиго.
12 Не както Каин, който бе от лукаваго и закла брата си. И защо го закла? Защото неговите дела беха лукави, а братовите му праведни.
13 Недейте се чуди, братие мои, ако светът ви ненавижда.
14 Ние знаем че преминахме от смърт в живот, защото любим братята: който не люби брата си остава в смърт.
15 Всеки който ненавижда брата си человекоубийца е; и знаете че никой человекоубийца нема живот вечен да пребъдва в него.
16 От това познаваме любовта, че той живота си положи за нас; и ние сме длъжни да положим нашия живот за братята.
17 Но който има световните добрини, и гледа брата си че има нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любовта Божия?
18 чадца мои, да не любим със дума, нито с език, но с дело и с истина.
19 И от това познаваме че сме от истината, и ще уверим сърцата си пред него.
20 Защото ако ни осъжда сърцето, известно че Бог е по-голем от сърцето ни и знае всичко.
21 Възлюблени, ако сърцето ни не ни осъжда, имаме дързновение у Бога;
22 и каквото да поискаме приимаме от него, защото пазим заповедите негови и правим угодното пред него.
23 И тая е неговата заповед, да верваме в името на Сина му Исуса Христа, и да любим един другиго, както е дал нам заповед.
24 И който пази неговите заповеди, пребъдва в него, и той в него; и от това познаваме че пребъдва в нас, от Духа когото е дал нам.
Цариградски превод
1  2  3  4  5