Търсене в Библията онлайн
 
1 Йоаново 4 глава
×
1  2  3  4  5 
1 Възлюблени, всекому духу не вервайте, но изпитвайте духовете от Бога ли са; защото много лъжепророци излезоха по света.
2 От това познайте Духът Божий: Всеки дух който изповедва че Исус Христос дойде в плът от Бога е;
3 и всеки дух който не изповедва че Исус Христос дойде в плът не е Бога; и той е духът антихристов за когото чухте че иде, и сега е вече на света.
4 Вие сте от Бога, чадца, и победили сте ги; защото по-голем е онзи който е във вас, а не който е в света.
5 Те са от света, за това от света говорят, и светът тех слуша.
6 Ние сме от Бога: който познава Бога нас слуша: който не е от Бога не ни слуша. От това познаваме духа на истината и духа на заблуждението.
7 Възлюблени, да любим един другиго; защото любовта е от Бога; и всеки който люби от Бога е роден и познава Бога.
8 Който не люби не е познал Бога, защото Бог е любов.
9 В това се яви Божията към нас любов, че Сина своего единороднаго проводи Бог на света за да живеем чрез него.
10 В това е любовта, не че ние сме Бога възлюбили, но че той възлюби нас, и проводи Сина своего умилостивение за нашите грехове.
11 Възлюблени, понеже така възлюби нас Бог, и ние сме длъжни да любим един другиго.
12 Бога никой не е видел никога. Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта негова е съвършена в нас.
13 От това познаваме че пребъдваме в него и той в нас, защото от Духа своего е дал нам.
14 И ние видехме и свидетелствуваме че Отец проводи Сина Спасител на света.
15 Който изповеда че Исус е Син Божий, Бог пребъдва в него, и той в Бога.
16 И ние познахме и повервахме любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта пребъдва в Бога, и Бог в него.
17 В това е съвършена любовта в нас, да имаме дързновение в съдния ден; защото както е той така сме и ние в този свет.
18 В любовта страх нема, но съвършената любов пропъжда вън страха; защото страхът има мъка, и който се страхува не е съвършен в любовта.
19 Ние любим него защото първом той възлюби нас.
20 Ако рече некой: Любя Бога, а ненавижда брата си, лъжец е; защото който не люби брата си когото е видел, Бога когото не е видел как може да го люби?
21 И тая заповед имаме от него, че който люби Бога да люби и брата си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5