Търсене в Библията онлайн
 
1 Йоаново 5 глава
×
1  2  3  4  5 
1 Всеки който верва че Исус е Христос от Бога е роден; и всеки който люби оногози който е родил люби и роденият от него.
2 От това познаваме че любим чадата Божии, когато Бога любим и заповедите негови пазим;
3 защото тая е любовта Божия, да пазим заповедите негови; и заповедите му не са тежки.
4 Защото всеко от Бога родено побеждава света, и тая е победата която е света победила, верата наша.
5 Кой е който побеждава света ако не този който верва че Исус е Син Божий?
6 Той е който е дошел с вода и с кръв, Исус Христос; не тъкмо с вода, но с вода и с кръв; и Духът е който свидетелствува, понеже Духът е истината.
7 Защото трима са които свидетелствуват [на небеса, Отец, Слово и Дух Светий; и тия тримата са едно.
8 И три са които свидетелствуват на земята], Духът, и водата, и кръвта; и тия трите са съгласни в едно.
9 Ако приимаме свидетелството на человеците, свидетелството Божие е по-големо; защото това е свидетелството Божие което свидетелствува за Сина си.
10 Който верва в Сина Божия има свидетелството в себе си: който не верва в Бога направил го е лъжец, защото не е повервал в свидетелството което Бог е свидетелствувал за Сина си.
11 И това е свидетелството, че живот вечен е дал нам Бог, и този живот е в Сина му.
12 Който има Сина има живот: който нема Сина Божия нема живот.
13 Това писах вам, които вервате в името на Сина Божия за да знаете че имате живот вечен, и да вервате в името на Сина Божия.
14 И това е дързновението което имаме към него, че, ако просим нещо по неговата воля, слуша ни.
15 И ако знаем че ни слуша каквото да му попросим, знаем че получаваме прошенията които сме попросили от него.
16 Ако види некой брата си че съгрешава грех не смъртно, ще попроси, и Бог ще му даде живот, сиреч, на ония които съгрешават не смъртно. Има грех смъртен; не казвам за него да се помоли.
17 Всека неправда е грех; и има грех не смъртен.
18 Знаем че всеки роден от Бога не съгрешава; но който е роден от Бога пази себе си, и лукавий не се прикоснува до него.
19 Знаем че сме от Бога; и целий свет в лукаваго лежи.
20 Знаем още че Син Божий дойде, и даде нам разумение, да познаваме истиннаго, и в истиннаго сме, сиреч, в Сина му Исуса Христа; той е Бог истинен и живот вечен.
21 чадца, пазете себе си от идоли. Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5