Търсене в Библията онлайн
 
2 Йоаново 1 глава
×
1 
1 От Презвитера до избраната госпожа и до чадата й, които аз наистина любя, (и не само аз, но и всички, които са познали истината).
1 The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth; and not I only, but also all they that have known the truth;
2 заради истината, която пребъдва в нас, и ще бъде с нас до века,
2 For the truth's sake, which dwelleth in us, and shall be with us for ever.
3 благодат, милост, мир да бъдат с нас от Бога Отца и от [Господа] Исуса Христа, Сина на Отца, в истина и любов.
3 Grace be with you, mercy, and peace, from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.
4 Много се възрадвах, че намерих някои от чадата ти да ходят в истината, както приехме заповед от Отца.
4 I rejoiced greatly that I found of thy children walking in truth, as we have received a commandment from the Father.
5 И сега, госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, но тая, която имахме отначало; Да любим един другиго.
5 And now I beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandment unto thee, but that which we had from the beginning, that we love one another.
6 И любовта е това: да ходим по Неговите заповеди. Тая е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули отначало.
6 And this is love, that we walk after his commandments. This is the commandment, That, as ye have heard from the beginning, ye should walk in it.
7 Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват дохождането на Исуса Христа в плът. Такъв човек е измамник и антихрист.
7 For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist.
8 Внимавайте на себе си, да не изгубите онова, което сте изработили, но да получите пълна награда.
8 Look to yourselves, that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward.
9 Никой, който върви напред, и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога; тоя, който пребъдва в учението, той има и Отца и Сина.
9 Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son.
10 Ако някой дойде при вас, и не носи това учение, недейте го приема в къщи, и не го поздравявайте,
10 If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him God speed:
11 защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела.
11 For he that biddeth him God speed is partaker of his evil deeds.
12 Имам много да ви пиша, но не искам да пиша с книга и мастило, обаче надявам се да дойда при вас, и уста с уста да се разговорим, за да бъде радостта ви пълна.
12 Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink: but I trust to come unto you, and speak face to face, that our joy may be full.
13 Поздравяват те чадата на твоята избрана сестра.
13 The children of thy elect sister greet thee. Amen.
Превод от 1940 г
King James Version
1