Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 Обичай прочее Господа Бога твоего, и пази заръчванията му, и повеленията му, и съдовете му, и заповедите му през всичките си дни.
2 И знайте днес; защото не говоря на чадата ваши, които не познаха и които не видяха наказанието на Господа Бога вашего, величествата му, крепката му ръка, и простряната му мишца,
3 и знаменията му, и делата му които направи всред Египет против Фараона Египетския цар и против всичката му земя,
4 и що направи на воинството на Египтяните, на конете им, и на колесниците им, когато ви гонеха отдир, как направи да ги потопят водите на червено Море, и Господ ги погуби до днес,
5 и що направи вам в пустинята доде да дойдете до това място,
6 и що направи на Датана и Авирона синовете на Елиава сина Рувимова, как отвори устата си земята та ги погълна, и домородията им, и шатрите им, и всичкия им имот, всред всичкия Израил;
7 но вашите очи видяха всичките големи дела Господни които той направи.
8 За това, да пазите всичките заповеди които ви аз заповядвам днес, за да бъдете дързновени, и да влезете и наследите земята в която отхождате за да я наследите,
9 и да се продължат дните ви на земята за която се кле Господ на отците ви да я даде на тях и на семето им, земя в която тече мляко и мед.
10 Защото земята в която влазяш да я наследиш, не е както Египетската земя из която излязохте, дето сееше семето си, и напояваше с ногата си като градина на зелие;
11 но земята в която преминвате да я наследите земя е на гори и долове: от дъжда на небето пие вода:
12 земя за която Господ Бог твой се грижи: очите на Господа Бога твоего са всякога върху нея, от началото на годината и до свършъка на годината.
13 И ако прилежно послушате заповедите ми които ви аз заповядвам днес, да обичате Господа Бога вашего, и да му служите с всичкото си сърдце и с всичката си душа,
14 тогаз ще дам дъжда на земята ви на времето му, ранния и късния; и ще събереш житото си, и виното си, и елея си.
15 И ще дам трева на твоите полета за скотовете ти; и ще ядеш и ще се наситиш.
16 Внимайте на себе си да не се прелъсти сърдцето ви, и престъпите, и послужите на други богове и им се поклоните,
17 та се разпали гневът на Господа против вас, и той затвори небето да не иде дъжд, и земята да не даде плода си, и се изтребите скоро от добрата земя която ви дава Господ.
18 Турете прочее тези мои думи в сърдцето си и в душата си, и вържете ги в знак на ръката си, и да бъдат като надчелия между очите ви.
19 И да учите на тях чадата си, и да говорите за тях когато седиш в къщата си, и когато ходиш по пътя, и когато лягаш, и когато ставаш.
20 И да ги напишеш на праговете на къщата си, и на вратата си,
21 за да се умножат дните ви и дните на чадата ви на земята за която се кле Господ на отците ви да даде на тях, колкото небесните дни на земята.
22 Понеже ако упазите прилежно всичките тия заповеди които ви аз заповядвам, да ги вършите, да обичате Господа Бога вашего, да ходите по всичките негови пътища, и да сте прилепени нему,
23 тогаз ще изгони Господ всички тези народи от лицето ви, и ще наследите народи по-големи и по-силни от вас.
24 Всяко място дето стъпи стъпката на нозете ви ваше ще бъде: от пустинята и Ливан, от реката, реката Евфрат, и дори до западното море ще бъде пределът ви.
25 Никой не ще може да устои пред вас: Господ Бог ваш ще тури страх и трепет от вас по лицето на всичката земя на която стъпите, както ви рече.
26 Ето, аз полагам днес пред вас благословение и клетва:
27 благословението, ако послушате заповедите на Господа Бога вашего които ви аз заповядвам днес;
28 и клетвата, ако не послушате заповедите на Господа Бога вашего, но кръшнете от пътя който ви аз заповядвам днес та последвате други богове които не сте познавали.
29 И когато Господ Бог твой те въведе в земята в която отхождаш за да я наследиш, да положиш благословението на гората Гаризин, а клетвата на гората Гевал.
30 Не са ли те оттам Иордан, при пътя който е към запад на слънцето, в земята на Хананейците, които живеят в полето срещу Галгал, при дъбовете Море?
31 Защото вие преминавате Иордан за да влезете да наследите земята която Господ Бог ваш ви дава, и ще я наследите, и ще се населите в нея.
32 И да внимаете да вършите всичките повеления и съдовете които аз турям пред вас днес.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34