Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 Тия са повеленията и съдовете които ще внимаете да правите в тази земя която Господ Бог на отците ти дава тебе да я наследиш, в всичките дни в които живеете на земята.
2 Да разорите всичките места дето народите които ще завладеете служиха на боговете си, по високите гори, и по хълмовете, и под всяко зелено дърво;
3 и да съсипете жертвениците им, и строшите стълповете им, и изгорите с огън Ашерите им, и съсечете идолите на боговете им, и погубите имената им от онова място.
4 Вие да не направите такива неща за Господа Бога вашего;
5 но на мястото което Господ Бог ваш избере от всичките ваши племена за да положи името си там - жилището му - да търсите и там да идете;
6 и там да приносите всесъжението си, и жъртвите си, и десетъците си, и възвишаемите приношения на ръцете си, и обричанията си, и самоволните си приношения, и първородните от говедата си и от овците си;
7 и там да ядете пред Господа Бога вашего и да се веселите, вие и челедите ви, в всичко на каквото турите ръце, в каквото те е благословил Господ Бог твой.
8 Да не правите според всичко което правим ние днес тук, всеки онова което му се вижда за добро.
9 Защото не сте дошли още в упокоението и в наследието, което ви дава Господ Бог ваш.
10 Но когато прейдете Иордан и се населите на земята която ви Господ Бог ваш дава да наследите, и ви даде упокоение от всичките ви неприятели наоколо, та се населите безопасно,
11 тогаз на мястото което избере Господ Бог ваш да насели там името си, там да приносите всичко що ви заповядвам: всесъженията си, и жъртвите си, десетъците си, и възвишаемите приношения на ръцете си, и всичките си избрани обричания които сте обрекли Господу;
12 и да се веселите пред Господа Бога вашего, вие, и синовете ви, и дъщерите ви, и рабите ви, и рабините ви, и Левитинът който е отвътре вратата ви; защото той няма дял нито наследие с вас.
13 Внимай на себе си да не би да принесеш всесъженията си на всяко място което видиш;
14 но на това място което избере Господ в едно от племената ти, там да приносиш всесъженията си, и там да правиш всичко що ти заповядвам.
15 Можеш обаче в всичките твои жилища да колиш и да ядеш месо по всичкото желание на душата ти, според благословението което ти е дал Господ Бог твой: нечистий и чистий могат да ядат от него, както от сърна и както от елен.
16 Само кръвта да не ядете: на земята да я изливате като вода.
17 Не можеш да ядеш отвътре вратата си десетъка на житото си, или на виното си, или на елея си, или първородните на говедата си или на овците си, нито някое от обричанията си които си обрекъл, нито самоволните си приношения, или възвишаемите приношения на ръцете си;
18 но тях да ядеш пред Господа Бога твоего на мястото което избере Господ Бог твой, ти, и син ти, и дъщеря ти, и слугата ти, слугинята ти, и Левитинът който е отвътре вратата ти; и да се веселиш пред Господа Бога твоего в всичко на каквото туриш ръка.
19 Внимай на себе си да не оставиш някога Левитина колкото време живееш на земята си.
20 Когато разшири Господ Бог твой пределите ти както ти се обеща, и речеш: Ще ям месо, (защото желае душата ти да яде месо,) можеш да ядеш месо по всичкото желание на душата ти.
21 Ако мястото което Господ Бог твой избра да положи там името си отстои много далеч от тебе, тогаз да колиш от говедата си и от овците си които ти е дал Господ както ти заповядах, и да ядеш в жилищата си по всичкото желание на душата ти.
22 Както се яде сърна и елен, така ще ги ядеш: нечистий и чистий могат да ядат от тях без разлика.
23 Само строго да се вардиш да не ядеш кръв; защото кръвта е животът, и не бива да ядеш живота с месото.
24 Да я не ядеш: на земята да я изливаш като вода.
25 Да я не ядеш, за да ти бъде добре, на тебе и на чадата ти след тебе, когато правиш правото пред Господа.
26 Но посвещенията си колкото имаш и обричанията си да вземеш та да идеш на мястото което избере Господ,
27 и да принесеш всесъженията си, месото и кръвта, върх олтаря на Господа Бога твоего: кръвта на жъртвите ти ще се излее върху олтаря на Господа Бога твоего, а месото ще изядеш.
28 Внимай и слушай всичките тия думи които ти заповядвам, за да ти бъде добре, на тебе и на чадата ти след тебе во век, когато правиш доброто и правото пред Господа Бога твоего.
29 Когато Господ Бог твой изтреби народите от лицето ти дето отхождаш да ги наследиш, и когато ги наследиш и се населиш на земята им,
30 внимай на себе си да се не впримчиш да ги последваш когато се изтребят от лицето ти; и да не издирваш за боговете им и говориш: както служеха тия народи на боговете си, така и аз ще направя.
31 Да не направиш така Господу Богу твоему; защото всяка гнусота която Господ ненавиди направиха те на боговете си, понеже и синовете си и дъщерите си изгаряха с огън за боговете си.
32 Всичко що ви заповядвам аз, внимайте това да правите: да не притуриш на него, нито да отнемеш от него.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34