Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 Ако възстане всред тебе пророк или съновидец и ти даде знамение или чудо,
2 и се сбъде знамението или чудото за което ти говори, и рече: Да идем след други богове, които ти не знаеш, и да им служим,
3 да не слушаш думите на онзи пророк или на онзи съновидец; защото ви изкушава Господ Бог ваш за да познае да ли обичате Господа Бога вашего от всичкото си сърдце и от всичката си душа.
4 Господа Бога вашего да последвате, и нему да се боите, и заповедите му да пазите, и гласа му да слушате, и нему да служите, и при него да сте прилепени.
5 А онзи пророк или онзи съновидец да се умъртви; защото е говорил отстъпление от Господа Бога вашего който ви изведе из Египетската земя, и ви избави от дома на рабството, за да те отбие от пътя по който ти заповеда Господ Бог твой да ходиш: така да изтребиш злото отсред си.
6 Ако те убеждава скритом брат ти, синът на майка ти, или син ти, или дъщеря ти, или жената на пазухата ти, или приятелят ти който е като душата ти, и рече: Да идем и да служим на други богове, които не си знаял ти нито отците ти,
7 (от боговете на тези народи които са около вас, или близу при тебе, или далеч от тебе от единия край на земята до другия,)
8 да му не съизволиш, нито да го слушаш, нито да го пощади окото ти, нито да го пожалиш, нито да го скриеш;
9 но непременно да го умъртвиш: ръката ти да бъде първа върх него за да го умъртвиш, и после ръката на всичките люде.
10 И да го убиеш с камене да умре, защото поиска да те отбие от Господа Бога твоего който те изведе из Египетската земя, из дома на рабството.
11 И всичкий Израил като чуят ще се убоят, и не ще да направят вече всред тебе таково зло.
12 Ако чуеш в някой от градовете които Господ Бог твой ти дава за да се населиш там че се говори:
13 Лоши человеци са излезли отсред тебе и отбиха жителите на града си, и рекоха: Да идем да служим на други богове, които не знаеш,
14 тогаз да разискаш, и изпиташ, и добре да издириш; и това нещо ако е истинно и верно, ако такава гнусота е сторена всред тебе,
15 непременно да поразиш жителите на онзи град с острото на ножа, и да изтребиш като проклето нещо него, и всичките що са в него, и скотовете му с острото на ножа.
16 И да събереш всичките му користи всред стъгдата му, и да изгориш с огън града; и всичките му користи съвсем да изгориш за Господа Бога твоего; и да бъде вечно той развалини, вече да се не съгради.
17 И да се не залепи за ръката ти нищо от проклетията; за да се върне Господ от яростта на гнева си, и да ти даде милост, и да тя помилва, и да те умножи както се кле на отците ти,
18 ако послушаш гласа на Иеова Бога твоего за да пазиш всичките му заповеди които ти заповядвам днес, да правиш правото пред Господа Бога твоего.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34