Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 14 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 Вие сте синове на Господа Бога вашего: да не правите по тялото си нарязвания, нито да правите плешивост между очите си за мъртвец.
2 Защото сте люде свети на Господа Бога вашего; и избра вас Господ за да сте народ собствен нему от всичките народи които са по лицето на земята.
3 Да не ядеш нищо гнусно.
4 Тия са скотовете които ще ядете: говедото, овцата, и козата,
5 еленът, и сърната, и сайгакът, и дивият ярец, и пигаргът, и ориксът, и камилопардът.
6 И всяко четвероного което има нога раздвоена, и копито разцепено на два нокта, и прегризва помежду четвероногите, тях да ядете.
7 Но от които прегризват, или от които имат копито раздвоено и разцепено да не ядете тия: камилата, и заяка, и кролика; защото прегризват, но нямат раздвоено копито: те са за вас нечисти;
8 и свинята, защото има копито раздвоено но не прегризва, нечиста е за вас; от месото им да не ядете, нито до труповете им да се прикоснете.
9 От всичките що са у водите тия да ядете: всичките които имат крила и люспи да ядете;
10 но всички които нямат крила и люспи да не ядете: нечисти са за вас.
11 Всяка птица чиста да ядете.
12 А тия са които няма да ядете: орелът, и грифът, и морският орел,
13 и пилякът, и соколът, и сяпът по вида му,
14 и всеки вран по вида му,
15 и камилоптицата, и совата, и куковицата, и ястребът по вида му,
16 и нощният вран, и ивинът, и лебедът,
17 и неяситта, и сипът, и лиликът,
18 и щръкът, и цаплята по вида й, и вдодът, и прилепът.
19 И всичките крилати пълзещи нечисти са за вас: не ще да се ядат.
20 Всяка птица чиста ще ядете.
21 Никаква мърша да не ядете; (на чужденеца който е отвътре вратата ти можеш да я даваш да я яде, или да я продаваш на другоземец;) защото вие сте люде свети на Господа Бога вашего. Да не свариш яре в млякото на майка му.
22 Давай непременно десетъка от всичките си произведения които си посеял, които произвожда нивата ти всяка година.
23 И да ядеш десетъка на житото си, на виното си, и на маслото си, и първородните от говедата си и от овците си пред Господа Бога твоего, на мястото което избере за да положи името си там, за да се научиш да се боиш всякога от Господа Бога твоего.
24 Ако ли е пътят много далеч за тебе щото да не можеш да ги занесеш, понеже е много далеч от тебе мястото което избере Господ Бог твой за да положи там името си когато те благослови Господ Бог твой,
25 тогаз да ги размениш за сребро, и да вържеш среброто в ръката си, и да идеш на мястото което избере Господ Бог твой;
26 и да дадеш среброто за каквото нещо пожелае душата ти, за говеда, или за овци, или за вино, или за сикера, или за какво да е което би пожелала душата ти; и да ядеш там пред Господа Бога твоего и да се развеселиш, ти, и домът ти,
27 и Левитинът който е отвътре вратата ти: да го не оставиш; защото той няма дял нито наследие с тебе.
28 В свършъка на третата година да извадиш всичкия десетък от произведението си през оная година, и да го туриш отвътре вратата си;
29 и Левитинът, (защото няма дял нито наследие с тебе,) и чужденецът, и сирачето, и вдовицата които са отвътре вратата ти да дохождат, и да ядат, и да се наситят; за да те благослави Господ Бог твой във всичките дела на ръцете ти които ще работиш.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34