Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 16 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 Пази месеца Авив и прави пасхата на Господа Бога твоего; понеже в месец Авив те изведе Господ Бог твой из Египет през нощ.
2 И да жъртвуваш пасхата на Господа Бога твоего от овци и говеда, на мястото което избере Господ за да насели там името си.
3 Да не ядеш с нея нищо квасно: седем дни да ядеш с нея безквасни хлябове, хляб на оскърбение, (защото набързо излезе ти из Египетската земя;) за да помниш деня на излизането си из Египетската земя през всичките дни на живота си.
4 И да се не види квас във всичките ти предели седем дни; и от месото което ще жъртвуваш на първия ден надвечер да не остане нищо до сутринта.
5 Не можеш да жъртвуваш пасхата в кой да е от градовете ти които ти дава Господ Бог твой;
6 Но на онова място което избере Господ Бог твой за да насели там името си ще жъртвуваш пасхата вечер около захождането на слънцето, във времето в което си излязъл из Египет.
7 И да я изпечеш и ядеш на мястото което избере Господ Бог твой, и на сутринта да се върнеш и да идеш в къщата си.
8 Шест дни да ядеш безквасни; и в седмия ден да бъде тържествено събрание на Господа Бога твоего: да не работиш никаква работа.
9 Седем седмици да изброиш за себе си: начни да броиш седемте седмици от когато първ път туриш сърп на жетвата.
10 И да направиш праздника на седмиците Господу Богу твоему с възможното от ръката ти самоволно приношение което ще приносиш, според колкото те е благословил Господ Бог твой.
11 И да се веселиш пред Господа Бога твоего, ти, и син ти, и дъщеря, и слугата ти, и слугинята ти, и Левитинът който е отвътре вратата ти, и чужденецът, и сирачето, и вдовицата, които са всред вас, на онова място което избере Господ Бог твой за да насели там името си.
12 И да помниш че си бил ти раб в Египет; и внимай да вършиш тия повеления.
13 Да правиш праздника на шатрите седем дни като събереш житото си и виното си;
14 и да се веселиш на праздника си, ти, и син ти, и дъщеря ти, и слугата ти, и слугинята ти, и Левитинът, и чужденецът, и сирачето, и вдовицата които са отвътре вратата ти.
15 Седем дни да празднуваш Господу Богу твоему на мястото което избере Господ; защото Господ Бог твой ще те благослови във всичките ти произведения и във всичките дела на ръцете ти; и ти само ще се веселиш.
16 Три пъти в годината да се явява всеки твой мъжки пол пред Господа Бога твоего на мястото което избере той, в праздника на безквасните, и в праздника на седмиците, и в праздника на шатрите; и да се не явяват пред Господа с праздни ръце.
17 Всеки да дава по силата си, според благословението на Господа Бога твоего което ти е дал.
18 Да си поставиш съдии и надзиратели по всичките си градове които ти дава Господ Бог твой по племената ти; и да съдят людете с правосъдие.
19 Да не развратиш съд: да не гледаш на лице нито да вземаш дар, защото дарът заслепява очите на мъдрите, и превраща думите на праведните.
20 Правдата, правдата да дириш, за да поживееш, и да наследиш земята която ти дава Господ Бог твой.
21 Да не насадиш за себе си дъбрава от какви годе дървета при олтаря на Господа Бога твоего който ще си направиш;
22 нито да си поставиш идол, нещо което ненавиди Господ Бог твой.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34