Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 16 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 Пази месеца Авив и прави пасхата на Господа Бога твоего; понеже в месец Авив те изведе Господ Бог твой из Египет през нощ.
2 И да жъртвуваш пасхата на Господа Бога твоего от овци и говеда, на мястото което избере Господ за да насели там името си.
3 Да не ядеш с нея нищо квасно: седем дни да ядеш с нея безквасни хлябове, хляб на оскърбение, (защото набързо излезе ти из Египетската земя;) за да помниш деня на излизането си из Египетската земя през всичките дни на живота си.
4 И да се не види квас във всичките ти предели седем дни; и от месото което ще жъртвуваш на първия ден надвечер да не остане нищо до сутринта.
5 Не можеш да жъртвуваш пасхата в кой да е от градовете ти които ти дава Господ Бог твой;
6 Но на онова място което избере Господ Бог твой за да насели там името си ще жъртвуваш пасхата вечер около захождането на слънцето, във времето в което си излязъл из Египет.
7 И да я изпечеш и ядеш на мястото което избере Господ Бог твой, и на сутринта да се върнеш и да идеш в къщата си.
8 Шест дни да ядеш безквасни; и в седмия ден да бъде тържествено събрание на Господа Бога твоего: да не работиш никаква работа.
9 Седем седмици да изброиш за себе си: начни да броиш седемте седмици от когато първ път туриш сърп на жетвата.
10 И да направиш праздника на седмиците Господу Богу твоему с възможното от ръката ти самоволно приношение което ще приносиш, според колкото те е благословил Господ Бог твой.
11 И да се веселиш пред Господа Бога твоего, ти, и син ти, и дъщеря, и слугата ти, и слугинята ти, и Левитинът който е отвътре вратата ти, и чужденецът, и сирачето, и вдовицата, които са всред вас, на онова място което избере Господ Бог твой за да насели там името си.
12 И да помниш че си бил ти раб в Египет; и внимай да вършиш тия повеления.
13 Да правиш праздника на шатрите седем дни като събереш житото си и виното си;
14 и да се веселиш на праздника си, ти, и син ти, и дъщеря ти, и слугата ти, и слугинята ти, и Левитинът, и чужденецът, и сирачето, и вдовицата които са отвътре вратата ти.
15 Седем дни да празднуваш Господу Богу твоему на мястото което избере Господ; защото Господ Бог твой ще те благослови във всичките ти произведения и във всичките дела на ръцете ти; и ти само ще се веселиш.
16 Три пъти в годината да се явява всеки твой мъжки пол пред Господа Бога твоего на мястото което избере той, в праздника на безквасните, и в праздника на седмиците, и в праздника на шатрите; и да се не явяват пред Господа с праздни ръце.
17 Всеки да дава по силата си, според благословението на Господа Бога твоего което ти е дал.
18 Да си поставиш съдии и надзиратели по всичките си градове които ти дава Господ Бог твой по племената ти; и да съдят людете с правосъдие.
19 Да не развратиш съд: да не гледаш на лице нито да вземаш дар, защото дарът заслепява очите на мъдрите, и превраща думите на праведните.
20 Правдата, правдата да дириш, за да поживееш, и да наследиш земята която ти дава Господ Бог твой.
21 Да не насадиш за себе си дъбрава от какви годе дървета при олтаря на Господа Бога твоего който ще си направиш;
22 нито да си поставиш идол, нещо което ненавиди Господ Бог твой.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34