Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 17 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 Да не принесеш Господу Богу твоему говедо или овца което има порок или какъв годе недостатък; понеже то е гнусота Господу Богу твоему.
2 Ако се намери всред вас, в някой от градовете ти които Господ Бог твой ти дава, мъж или жена който стори зло пред Господа Бога твоего, и престъпи завета му,
3 и отиде и послужи на други богове и им се поклони, на слънцето, или на луната, или на какво годе от небесното войнство, нещо което не съм заповядал,
4 и ти се извести и чуеш, и добре изпиташ, и, ето, е истина, известно е това, сторила се е такава мерзост в Израил,
5 тогаз да изведеш вън при вратата си мъжа или жената които са сторили това зло: мъжа или жената да ги убиете с камене, и да умрат.
6 чрез устата на двама или на трима свидетели да се умъртвява който е за смърт: чрез устата само на един свидетел да не се умъртвява.
8 Ако ти се случи някоя работа много мъчна за тебе да я отсъдиш между кръв и кръв, между съд и съд, и между биене и биене, препирателни работи вътре в селенията ти, тогаз да станеш и да възлезеш на мястото което избере Господ Бог твой,
9 и да идеш при свещениците Левитите, и при съдията който ще бъде в ония дни, и да попиташ; и ще ти кажат решението на съда.
10 И да направиш според думата която ти кажат от онова място което избере Господ; и да внимаеш да сториш по всичко както те научат.
11 И по изречението на закона както те научат, и по съда който ти рекат, да направиш; да се не уклоняваш от думата която ти кажат надясно или наляво.
12 А человекът който постъпи дързостливо, и не послуша свещеника който предстои да служи там пред Господа Бога твоего, или на съдията, този человек да умре; и да отмахнеш злото от Израиля.
13 И всичките люде като чуят ще се убоят, и не ще бъдат вече дързостливи.
14 Като влезеш в земята която ти дава Господ Бог твой, и я наследиш, и се населиш в нея, и речеш: Ще си поставя цар както всичките народи които са около мене,
15 тогаз да си поставиш цар когото избере Господ Бог твой: не можеш да поставиш над себе си чужд человек който не ти е брат.
16 Но да не трупа много коне за себе си, нито да върне людете в Египет за умножение на коне; защото Господ ви рече: Да се не върнете вече през онзи път.
17 Нито да взема много жени за себе си, за да не отстъпи сърдцето му; нито да трупа твърде много сребро и злато за себе си.
18 И когато седне на царския си престол, да препише в една книга за себе си препис на тоя закон, от онази която е пред свещениците Левитите.
19 И той да бъде при него; и да прочита в него през всичките дни на живота си, за да се научи да се бои от Господа Бога своего, да пази всичките думи на тоя закон и тия повеления, и да ги върши;
20 за да се не превъзнесе сърдцето му над братята му, и да се не уклонява от заповедта надясно или наляво; за да бъде многолетен на царството си, той и чадата му, всред Израил.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34