Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 19 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 Когато Господ Бог твой погуби народите на които земята дава тебе Господ Бог твой, и ги наследиш и се населиш в градовете им и в къщите им,
2 тогаз да си отделиш три града всред земята си която ти Господ Бог твой дава да я наследиш.
3 Да си приготвиш пътя; и да разделиш на три части пределите на земята си която ти Господ Бог твой дава да наследиш, за да бяга там всеки убийца.
4 И това е правилото за убийцата който може да побегне там и да остане жив; който удари ближния си без намерение, когото по-напред не е мразил,
5 както когато отхожда някой заедно с другаря си в леса за да сече дърва, и, ръката му като удари със секирата за да пресече дървото, изкочи желязото из топорището и улучи другаря му, и той умре, такъв нека бяга един от тия градове, и ще живее:
6 да не би отмъстителят за кръвта в разпаление на сърдцето си да се завтече след убийцата и го пристигне (ако е пътят далечен) и го убие, без да е достоен за смърт, понеже го не мразеше от по-напред.
7 Затова аз ти заповядвам и казвам: Три градове да си отделиш.
8 А когато Господ Бог твой разшири пределите ти както се кле на отците ти, и ти даде всичката земя която се обеща да даде на отците ти,
9 ако пазиш и вършиш всички тия заповеди които ти заповядвам днес, да обичаш Господа Бога твоего, и да ходиш всякога в неговите пътища, тогаз при тия трите ще си притуриш още три града;
10 за да се не пролее неповинна кръв в твоята земя която ти Господ Бог твой дава наследие, и да няма върх тебе повинност на кръв.
11 Но ако има някой ненавист на ближния си, и го пречака, и се устреми на него та го удари, и умре, и побегне в един от тия градове,
12 тогаз старейшините на града му да проводят и да го вземат от там, и да го предадат в ръката на отмъстителя за кръвта за да умре.
13 Окото ти да го не пожали, но да отмахнеш от Израиля проливане на неповинна кръв, за да ти бъде добре.
14 Да не поместиш междите на ближния си които дедите ти са поставили в твоето наследие което ще наследиш в земята която Господ Бог твой ти дава за да я наследиш.
16 Ако се подигне неправеден свидетел против человека за да свидетелствува против него за неправда,
17 тогаз и двамата человеци между които е прението да застанат пред Господа, пред свещениците и пред съдиите които са в ония дни;
18 и съдиите да изпитат потънко; и ако е свидетелят лъжесвидетел, и свидетелствува лъжливо против брата си,
19 тогаз да му направите това което той бе намислил да направи на брата си; и да отмахнеш злото отсред си.
20 И другите ще чуят и ще се убоят, и не ще направят за напред такова зло всред тебе.
21 Да го не пожали окото ти: живот за живот, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34