Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 20 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 Когато излезеш на бой против неприятелите си, и видиш коне, и колесници, и люде повече от тебе, да не се убоиш от тях; защото с тебе е Господ Бог твой който те изведе из Египетската земя.
2 И когато приближиш при боя, свещеникът да пристъпи и говори на людете
3 и да им рече: Слушай, Израилю! Вие приближавате днес при боя против неприятелите си. Да не ослабне сърдцето ви: не бойте се, нито се смущавайте, нито се ужасавайте от тях;
4 защото Господ Бог ваш е който ходи с вас да се бие за вас против враговете ви за да ви спаси.
5 И надзирателите да говорят на людете и да рекат: Кой человек е съградил нов дом и не го е обновил? Нека иде и да се върне в дома си, да не би да умре в боя, и го обнови друг человек.
6 И кой человек е насадил лозе и не е ял първите му плодове? Нека иде и нека се върне в дома си, да не би да умре в боя, и яде друг человек първите му плодове.
7 И кой человек се е сгодил за жена и не я е взел? Нека иде и нека се върне в дома си, да не би да умре на боя, и я вземе друг человек.
8 И надзирателите да говорят още на людете и да рекат: Кой человек е боязлив и безсърдечен? Нека иде и нека се върне в дома си, да не би ослабнало сърдцето на братята му като неговото сърдце.
9 И като свършат надзирателите да говорят на людете, нека поставят войводи на пълковете за началници на людете.
10 Когато приближиш при град за да го завоюваш, предложи му мир.
11 И ако ти отговори мирно и ти отвори, тогаз всичките люде които се намерват в него ще ти бъдат подданни и ще ти работят;
12 ако ли не направи мир с тебе, но воюва против тебе, тогаз да го обсадиш;
13 и като го предаде Господ Бог твой в ръцете ти тогаз да поразиш всичките му мъжки с острото на ножа,
14 а жените, и децата, и скотовете, и всичко що се намира в града, всичките му користи, да вземеш за себе си, и да ядеш користите на враговете си които Господ Бог твой ти даде.
15 Така да правиш на всичките градове които са много далеч от тебе, които не са от градовете на тия народи;
16 а от градовете на тия люде които Господ Бог твой ти дава за наследие да не оставиш живо нищо което има дихание,
17 но да ги изтребиш като проклето нещо: Хетейците, и Аморейците, Хананейците, и Ферезейците, Евейците, и Иевусейците, както ти заповяда Господ Бог твой;
18 за да не ви научат да правите по всичките им гнусоти които са правили на боговете си, и съгрешите против Господа Бога вашего.
19 Когато обсаждаш някой град много дни, и воюваш го за да го превземеш, да не изтребиш дървята му, и да не дигаш на тях топор; защото от тях можеш да се храниш, и да не ги изсечеш. человек ли е дървото на полето та да влезе от лицето ти в обсадата?
20 Само дървята които знаеш че не са дървя за храна, тях можеш да изтребиш и изсечеш; и да направиш окоп против града който ти се противи доде се предаде.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34