Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 21 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 Ако в земята която ти Господ Бог твой дава да наследиш се намери убит някой паднал на полето, и не се знае кой го е убил,
2 тогаз да излезат старейшините ти и съдиите ти и да измерят разтоянието до градовете които са около убития;
3 и старейшините на града който е най-близу до убития да вземат юница с която не е работено, нито е теглила ярем;
4 и старейшините на онзи град да докарат юницата в един дол каменлив, който не е оран нито е сеян, и там в дола да пресекат врата на юницата.
5 И да пристъпят свещениците синовете Левиеви (понеже тях избра Господ Бог твой да му служат, и да благославят името Господне, и по думата им да се съди всяко препиране и всяко биене,)
6 и всичките старейшини от онзи град който е най-близу до убития да омият ръцете си над закланата юница в дола,
7 и да отговорят и рекат: Ръцете ни не са проляли тази кръв, нито очите ни са видели:
8 бъди милостив, Господи, на людете си Израиля които си избавил, и не считай на людете си Израил кръв неповинна. И ще им се прости кръвта.
9 Така ще изгладиш изсред себе си неповинната кръв когато направиш правото пред очите на Господа.
10 Когато излезеш да воюваш против враговете си, и Господ Бог твой ги предаде в ръцете ти, и вземеш от тях пленници,
11 и видиш между пленниците жена добролична, и я възлюбиш да я вземеш за своя жена,
12 тогаз да я заведеш у дома си; и тя да обръсне главата си и отреже ноктите си,
13 и да съблече от себе си дрехите на пленението си, и да седи в дома ти, и да оплаква баща си и майка си цял месец; и после това да влезеш при нея, и да й бъдеш мъж, и тя да ти бъде жена.
14 Ако ли не се благодариш от нея, тогаз да я изпроводиш свободна; и да не я продадеш за сребро, да не я направиш рабиня, защото си я смирил.
15 Ако има някой две жени, едната любима, а другата нелюбима, и му народят чада, любимата и нелюбимата, и първородният син е на нелюбимата,
16 тогаз в който ден дели на синовете си имота си не може да направи първороден сина на любимата и да презре сина на нелюбимата, първородния;
17 но да припознае за първороден сина на нелюбимата, и да му даде двоен дял от всичкия си имот; защото е начатък на силата му: нему принадлежи правото на първородството.
18 Ако има някой син упорит и непокорлив, който не слуша гласа на отца си или гласа на майка си, и те са го наказвали, но той не ги е слушал,
19 тогаз отец му и майка му да го хванат и да го заведат при старейшините на града му, и при портата на мястото му,
20 и да рекат на старейшините на града му: Тоя наш син е упорит и непокорлив: не слуша гласа ни: разкошен е и пияница.
21 Тогаз всичките человеци от града му да го убият с камене, и да умре; и да отмахнеш злото отсред си; и всичкий Израил да чуе и да се убои.
22 И ако някой стори съгрешение достойно за смърт, и осъден бъде на смърт, и го обесиш на дърво,
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34