Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 22 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 Когато видиш говедото на брата си или овцата му загубени, да ги не пренебрежиш; непременно да ги върнеш при брата си.
2 И ако брат ти не е близу при тебе, или ако го не познаваш, тогаз прибери ги у дома си, и да бъдат при тебе доде ги потърси брат ти; и тогаз да му ги дадеш.
3 Така да правиш и за осела му; така да правиш и за дрехата му; така да правиш и за всяко изгубено нещо на брата си което е изгубил и ти го намериш: не бива да го пренебрежиш.
4 Когато видиш осела на брата си или говедото му паднало на пътя, да ги не пренебрежиш: непременно да ги дигнеш с него.
5 Жена да не носи мъжко облекло, нито мъж да се облече с женска дреха; понеже всичките които правят така гнусота са на Господа Бога твоего.
6 Ако ти се случи на пътя птиче гнездо на някое дърво или на земята, и в него пилета или яйца, и майката лежи на пилетата или на яйцата, да не вземеш майката с чадата.
7 Непременно да пуснеш майката, а чадата да вземеш за себе си, за да ти бъде добре, и да се продължат дните ти.
8 Когато съградиш нова къща, да направиш ограждение около стрехите си, за да не направиш къщата си повинна на кръв ако падне някой человек от нея.
9 Да не насееш лозето си с разнородни семена, за да се не оскверни произведението на семето което си насеял, и плодът на лозето.
10 Да не ореш с вол и осел наедно.
11 Да не облечеш дреха смесена от вълна и лен заедно.
12 Да си направиш ресни в четирите краища на дрехата си с която се покриваш.
13 Ако някой вземе жена, и влезе при нея, и я възненавиди,
14 и даде причина да я злословят, и нанесе на нея лошо име, и рече: Взех тая жена, и като приближих при нея не я намерих девица,
15 тогаз на момата баща й и майка й да вземат и занесат белезите от девичеството на момата при старейшините градски в портата;
16 и: на момата баща й да рече на старейшините: Дадох дъщеря си на тогози человека за жена; а той я ненавиди,
17 и, ето, даде причина да я злословят, и казва: Не намерих дъщеря ти девица; но ето девичествата на дъщеря ми. И да разгънат ризата пред старейшините градски.
18 Тогаз старейшините на онзи град да вземат человека и да го накажат,
19 и да го глобят сто сикли сребърни; и да ги даде на бащата на момата, защото нанесе лошо име на Израилска девица. И да му бъде жена: не бива да я напусне във всичкия си живот.
20 Ако ли е това нещо истинно, и не се намери девичество у момата,
21 тогаз да извадят момата пред вратата на бащиния й дом, и человеците от града й да я убият с камене, и да умре; защото е сторила безчестие в Израил като е блудствувала в бащиния си дом: така да отмахнеш злото отсред си.
22 Ако се намери някой лежащ с оженена жена, тогаз и двамата да бъдат убити, мъжът който е лежал с жената и жената: така да отмахнеш злото от Израил.
23 Ако някоя млада девица е годена за мъж, и я намери някой в града и лежи с нея,
24 тогаз да ги извадите двамата пред вратата на онзи град, и да ги убиете с камене, и да умрат: момата, защото не извикала като е била в града, и мъжът, защото е смирил жената на ближния си: така да отмахнеш злото отсред си.
25 Но ако някой намери на полето мома годена, и я насили и лежи с нея, тогаз само человекът който е лежал с нея да бъде убит;
26 а на момата да не направиш нищо: няма в момата грях за смърт; защото като кога се някой устреми на ближния си и го убие, така е това нещо.
27 Защото на полето я намери, извика годената мома, но нямаше който да я отърве.
28 Ако някой намери млада девица негодена, и я хване та лежи с нея, и ги намерят,
29 тогаз онзи человек който е лежал с нея да даде на бащата на момата петдесет сикли сребърни, и тя да му бъде жена: понеже я е смирил не бива да я напусне във всичкия си живот.
30 Никой да не вземе жената на баща си, нито да открие покривката на отца си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34