Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 22 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 Когато видиш говедото на брата си или овцата му загубени, да ги не пренебрежиш; непременно да ги върнеш при брата си.
2 И ако брат ти не е близу при тебе, или ако го не познаваш, тогаз прибери ги у дома си, и да бъдат при тебе доде ги потърси брат ти; и тогаз да му ги дадеш.
3 Така да правиш и за осела му; така да правиш и за дрехата му; така да правиш и за всяко изгубено нещо на брата си което е изгубил и ти го намериш: не бива да го пренебрежиш.
4 Когато видиш осела на брата си или говедото му паднало на пътя, да ги не пренебрежиш: непременно да ги дигнеш с него.
5 Жена да не носи мъжко облекло, нито мъж да се облече с женска дреха; понеже всичките които правят така гнусота са на Господа Бога твоего.
6 Ако ти се случи на пътя птиче гнездо на някое дърво или на земята, и в него пилета или яйца, и майката лежи на пилетата или на яйцата, да не вземеш майката с чадата.
7 Непременно да пуснеш майката, а чадата да вземеш за себе си, за да ти бъде добре, и да се продължат дните ти.
8 Когато съградиш нова къща, да направиш ограждение около стрехите си, за да не направиш къщата си повинна на кръв ако падне някой человек от нея.
9 Да не насееш лозето си с разнородни семена, за да се не оскверни произведението на семето което си насеял, и плодът на лозето.
10 Да не ореш с вол и осел наедно.
11 Да не облечеш дреха смесена от вълна и лен заедно.
12 Да си направиш ресни в четирите краища на дрехата си с която се покриваш.
13 Ако някой вземе жена, и влезе при нея, и я възненавиди,
14 и даде причина да я злословят, и нанесе на нея лошо име, и рече: Взех тая жена, и като приближих при нея не я намерих девица,
15 тогаз на момата баща й и майка й да вземат и занесат белезите от девичеството на момата при старейшините градски в портата;
16 и: на момата баща й да рече на старейшините: Дадох дъщеря си на тогози человека за жена; а той я ненавиди,
17 и, ето, даде причина да я злословят, и казва: Не намерих дъщеря ти девица; но ето девичествата на дъщеря ми. И да разгънат ризата пред старейшините градски.
18 Тогаз старейшините на онзи град да вземат человека и да го накажат,
19 и да го глобят сто сикли сребърни; и да ги даде на бащата на момата, защото нанесе лошо име на Израилска девица. И да му бъде жена: не бива да я напусне във всичкия си живот.
20 Ако ли е това нещо истинно, и не се намери девичество у момата,
21 тогаз да извадят момата пред вратата на бащиния й дом, и человеците от града й да я убият с камене, и да умре; защото е сторила безчестие в Израил като е блудствувала в бащиния си дом: така да отмахнеш злото отсред си.
22 Ако се намери някой лежащ с оженена жена, тогаз и двамата да бъдат убити, мъжът който е лежал с жената и жената: така да отмахнеш злото от Израил.
23 Ако някоя млада девица е годена за мъж, и я намери някой в града и лежи с нея,
24 тогаз да ги извадите двамата пред вратата на онзи град, и да ги убиете с камене, и да умрат: момата, защото не извикала като е била в града, и мъжът, защото е смирил жената на ближния си: така да отмахнеш злото отсред си.
25 Но ако някой намери на полето мома годена, и я насили и лежи с нея, тогаз само человекът който е лежал с нея да бъде убит;
26 а на момата да не направиш нищо: няма в момата грях за смърт; защото като кога се някой устреми на ближния си и го убие, така е това нещо.
27 Защото на полето я намери, извика годената мома, но нямаше който да я отърве.
28 Ако някой намери млада девица негодена, и я хване та лежи с нея, и ги намерят,
29 тогаз онзи человек който е лежал с нея да даде на бащата на момата петдесет сикли сребърни, и тя да му бъде жена: понеже я е смирил не бива да я напусне във всичкия си живот.
30 Никой да не вземе жената на баща си, нито да открие покривката на отца си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34