Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 23 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 Онзи който е подвит или има отрязан детеродния си уд да не влезе в събранието Господне.
2 Копеличищ да не влезе в събранието Господне, и до десетия си род да не влезе в събранието Господне.
3 Амонец и Моавец да не влезе в събранието Господне, и до десетия си род да не влезат в събранието Господне никога,
4 защото не ви посрещнаха с хляб и вода на пътя когато излазяхте из Египет, и защото цениха против тебе Валаама сина Веоров от Фатур Месопотамски за да те прокълне.
5 Но Господ Бог твой не рачи да послуша Валаама; но Господ Бог твой промени клетвата на благословение тебе, понеже Господ Бог те обича.
6 Да не поискаш мира им нито благополучието им през всичките си дни до века.
7 Да се не гнусиш от Едомец, защото е брат твой: да се не гнусиш от Египтянин, защото си бил пришлец в земята му.
8 Децата които се родят от тях в третия си род да влязат в събранието Господне.
9 Когато излезеш на войска против неприятелите си пази се от всяка лоша работа.
10 Ако има всред тебе человек нечист от нещо което му се е случило през нощта, да излезе вън от стана и да не влезе в стана:
11 а привечер да се омие с вода, и когато зайде слънцето нека влезе в стана.
12 Да имаш място вън от стана дето да излазиш там по вън;
13 и да имаш лопатка малка между оръжията си, и когато клекнеш вън, да изровиш с нея, и се повърнеш да заровиш онова което излиза из тебе.
14 Защото Господ Бог твой ходи през сред стана ти за да те избавя, и да предава враговете ти пред тебе; за това станът ти трябва да бъде свет, за да не види нещо нечисто в тебе и се отвърне от тебе.
15 Раб който е прибягнал от господаря си при тебе да го не предадеш на господаря му:
16 при тебе да живее, всред вас, на мястото което избере отвътре вратата ти дето му е угодно: да го не притесняваш.
17 Да няма блудница от дъщерите Израилеви, нито да има мъжеложник от Израилевите синове.
18 Да не приносиш заплатата от блудница нито цена от куче в дома на Господа Бога твоего за никакво обещание; защото и двете тия са гнусота Господу Богу твоему.
19 Да не заемнеш на брата си за лихва пари, ни храна, нито друго което се заемнува.
20 На чужденец можеш да даваш с лихва: на брата си обаче да не дадеш с лихва; за да те благославя Господ Бог твой във всичките ти предприятия на земята в която отхождаш за да я наследиш.
21 Когато обречеш обричане Господу Богу твоему, да не забавяш да го дадеш; защото Господ Бог твой непременно ще го предири от тебе, и ще бъде грях на тебе.
22 Но ако не щеш да се обречеш, няма да ти бъде грях.
23 Каквото излезе из устните ти да го пазиш и да го вършиш, както си обрекъл Господу Богу твоему, самоволното приношение което си обрекъл с устата си.
24 Когато влезеш в лозето на ближния си, можеш да ядеш грозде колкото искаш доде се наситиш; но в съсъда си да не туриш.
25 Когато влезеш в сеидбите на ближния си, можеш да откъснеш с ръката си класове; но сърп не бива да туриш в сеитбите на ближния си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34