Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 23 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 Онзи който е подвит или има отрязан детеродния си уд да не влезе в събранието Господне.
2 Копеличищ да не влезе в събранието Господне, и до десетия си род да не влезе в събранието Господне.
3 Амонец и Моавец да не влезе в събранието Господне, и до десетия си род да не влезат в събранието Господне никога,
4 защото не ви посрещнаха с хляб и вода на пътя когато излазяхте из Египет, и защото цениха против тебе Валаама сина Веоров от Фатур Месопотамски за да те прокълне.
5 Но Господ Бог твой не рачи да послуша Валаама; но Господ Бог твой промени клетвата на благословение тебе, понеже Господ Бог те обича.
6 Да не поискаш мира им нито благополучието им през всичките си дни до века.
7 Да се не гнусиш от Едомец, защото е брат твой: да се не гнусиш от Египтянин, защото си бил пришлец в земята му.
8 Децата които се родят от тях в третия си род да влязат в събранието Господне.
9 Когато излезеш на войска против неприятелите си пази се от всяка лоша работа.
10 Ако има всред тебе человек нечист от нещо което му се е случило през нощта, да излезе вън от стана и да не влезе в стана:
11 а привечер да се омие с вода, и когато зайде слънцето нека влезе в стана.
12 Да имаш място вън от стана дето да излазиш там по вън;
13 и да имаш лопатка малка между оръжията си, и когато клекнеш вън, да изровиш с нея, и се повърнеш да заровиш онова което излиза из тебе.
14 Защото Господ Бог твой ходи през сред стана ти за да те избавя, и да предава враговете ти пред тебе; за това станът ти трябва да бъде свет, за да не види нещо нечисто в тебе и се отвърне от тебе.
15 Раб който е прибягнал от господаря си при тебе да го не предадеш на господаря му:
16 при тебе да живее, всред вас, на мястото което избере отвътре вратата ти дето му е угодно: да го не притесняваш.
17 Да няма блудница от дъщерите Израилеви, нито да има мъжеложник от Израилевите синове.
18 Да не приносиш заплатата от блудница нито цена от куче в дома на Господа Бога твоего за никакво обещание; защото и двете тия са гнусота Господу Богу твоему.
19 Да не заемнеш на брата си за лихва пари, ни храна, нито друго което се заемнува.
20 На чужденец можеш да даваш с лихва: на брата си обаче да не дадеш с лихва; за да те благославя Господ Бог твой във всичките ти предприятия на земята в която отхождаш за да я наследиш.
21 Когато обречеш обричане Господу Богу твоему, да не забавяш да го дадеш; защото Господ Бог твой непременно ще го предири от тебе, и ще бъде грях на тебе.
22 Но ако не щеш да се обречеш, няма да ти бъде грях.
23 Каквото излезе из устните ти да го пазиш и да го вършиш, както си обрекъл Господу Богу твоему, самоволното приношение което си обрекъл с устата си.
24 Когато влезеш в лозето на ближния си, можеш да ядеш грозде колкото искаш доде се наситиш; но в съсъда си да не туриш.
25 Когато влезеш в сеидбите на ближния си, можеш да откъснеш с ръката си класове; но сърп не бива да туриш в сеитбите на ближния си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34