Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 24 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
2 И като излезе из къщата му може да иде и да се ожени за друг мъж.
3 И ако я възненавиди вторият мъж, та й напише разводно писмо, и го даде в ръката й, и я отпрати от дома си, или ако умре вторият й мъж който я е взел за своя жена,
4 първият й мъж който я е напуснал не може да я вземе пак за жена на себе си, като е осквернена, защото това е гнусота пред Господа; и да не нанесеш грях на земята която Господ Бог твой ти дава наследие.
5 Ако някой е взел жена наскоро, да не отиде на бран, и да се не натовари на него нищо: да бъде свободен в къщата си една година, и да весели жената си която е взел.
6 Да не вземе никой в залог ръкомелница, нито горния камик; защото живот взема в залог.
7 Ако се съгледа някой че е откраднал някого от братята си, от Израилевите синове, та го е направил роб или го е продал, тогаз тоя крадец да се умъртви; и да отмахнеш злото от сред си.
8 Внимай на раната на проказата да пазиш прилежно, и да правиш по всичко каквото ви научат свещениците Левитите: както им заповядах, да внимаете да правите.
9 Помни що направи на Мариам Господ Бог твой на пътя когато излязохте из Египет.
10 Когато дадеш на заем нещо на ближния си, да не влезеш в къщата му за да вземеш залог от него.
11 Вън да застанеш; и онзи человек комуто заемаш да ти изнесе залога.
12 Ако ли е человекът сиромах, да не лягаш да спиш със залога му.
13 Непременно да му върнеш залога около захождането на слънцето, за да спи с дрехата си и да те благослови; и да ти бъде правда пред Господа Бога твоего.
14 Да не онеправдаваш някого ценен, сиромах и нищ, от братята си, или от чужденците които са в земята ти отвътре вратата ти.
15 В истия ден дай заплатата му, преди да зайде слънцето на нея, защото е сиромах и има надеждата си на нея; за да не извика против тебе към Господа, и ти бъде грях.
16 Бащите да се не умъртвяват за чадата, нито чадата да се умъртвяват за бащите: всеки да се умъртвява за своя си грях.
17 Да не извърнеш съда на чужденеца, на сирачето, нито да вземеш дрехата на вдовицата в залог;
18 но да помниш че ти си бил раб в Египет, и Господ Бог твой те избави от там; за това аз ти заповядвам да правиш това нещо.
19 Когато жънеш жетвата си на нивата си, и забравиш някой сноп на нивата, да се не върнеш да го вземеш: за чужденеца ще бъде, за сирачето, и за вдовицата, за да те благослови Господ Бог твой във всичките дела на ръцете ти.
20 Като брулиш маслините си, да не претърсваш пак ветвите: нека бъде за чужденеца, за сирачето, и за вдовицата.
21 Като обереш лозето си, да се не връщаш да го пребираш: да бъде за чужденеца, за сирачето, и за вдовицата;
22 и да помниш че раб си бил ти в Египетската земя; за това аз ти заповядвам да правиш това нещо.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34