Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 24 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 Когато някой вземе жена и се ожени за нея, и ако би че не намери тя благодат в очите му защото намерва той в нея грозно нещо, тогаз да й напише разводно писмо, и да го даде в ръката й, и да я отпрати из къщата си.
2 И като излезе из къщата му може да иде и да се ожени за друг мъж.
3 И ако я възненавиди вторият мъж, та й напише разводно писмо, и го даде в ръката й, и я отпрати от дома си, или ако умре вторият й мъж който я е взел за своя жена,
4 първият й мъж който я е напуснал не може да я вземе пак за жена на себе си, като е осквернена, защото това е гнусота пред Господа; и да не нанесеш грях на земята която Господ Бог твой ти дава наследие.
5 Ако някой е взел жена наскоро, да не отиде на бран, и да се не натовари на него нищо: да бъде свободен в къщата си една година, и да весели жената си която е взел.
6 Да не вземе никой в залог ръкомелница, нито горния камик; защото живот взема в залог.
7 Ако се съгледа някой че е откраднал някого от братята си, от Израилевите синове, та го е направил роб или го е продал, тогаз тоя крадец да се умъртви; и да отмахнеш злото от сред си.
8 Внимай на раната на проказата да пазиш прилежно, и да правиш по всичко каквото ви научат свещениците Левитите: както им заповядах, да внимаете да правите.
9 Помни що направи на Мариам Господ Бог твой на пътя когато излязохте из Египет.
10 Когато дадеш на заем нещо на ближния си, да не влезеш в къщата му за да вземеш залог от него.
11 Вън да застанеш; и онзи человек комуто заемаш да ти изнесе залога.
12 Ако ли е человекът сиромах, да не лягаш да спиш със залога му.
13 Непременно да му върнеш залога около захождането на слънцето, за да спи с дрехата си и да те благослови; и да ти бъде правда пред Господа Бога твоего.
14 Да не онеправдаваш някого ценен, сиромах и нищ, от братята си, или от чужденците които са в земята ти отвътре вратата ти.
15 В истия ден дай заплатата му, преди да зайде слънцето на нея, защото е сиромах и има надеждата си на нея; за да не извика против тебе към Господа, и ти бъде грях.
16 Бащите да се не умъртвяват за чадата, нито чадата да се умъртвяват за бащите: всеки да се умъртвява за своя си грях.
17 Да не извърнеш съда на чужденеца, на сирачето, нито да вземеш дрехата на вдовицата в залог;
18 но да помниш че ти си бил раб в Египет, и Господ Бог твой те избави от там; за това аз ти заповядвам да правиш това нещо.
19 Когато жънеш жетвата си на нивата си, и забравиш някой сноп на нивата, да се не върнеш да го вземеш: за чужденеца ще бъде, за сирачето, и за вдовицата, за да те благослови Господ Бог твой във всичките дела на ръцете ти.
20 Като брулиш маслините си, да не претърсваш пак ветвите: нека бъде за чужденеца, за сирачето, и за вдовицата.
21 Като обереш лозето си, да се не връщаш да го пребираш: да бъде за чужденеца, за сирачето, и за вдовицата;
22 и да помниш че раб си бил ти в Египетската земя; за това аз ти заповядвам да правиш това нещо.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34