Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 25 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 Ако стане препиране между человеци, и дойдат на съда, и ги съдят, тогаз съдиите да оправдаят праведния и осъдят повинния.
2 И ако повинният е достоен за бой, съдията да заповяда да го свалят долу, и пред него, според престъплението му, да му ударят няколко удари с чет.
3 четиридесет удара могат да му ударят, а не повече; да не би като притури да му удари много повече от тия удари да стане брат ти презрян пред очите ти.
4 Да не обвържеш устата на вола когато вършее.
5 Ако живеят братя наедно, и умре един от тях и няма чада, жената на умрелия да не се ожени за чужд: братът на мъжа й да влезе при нея, и да я вземе за себе си жена, и да изпълни към нея длъжността на девер.
6 И първородният когото тя роди да се наименува на името на умрелия му брат, за да се не изглади името му от Израил.
7 Ако ли человекът не се благодари да вземе на брата си жената, тогаз братовата му жена да възлезе на градските порти при старейшините и да рече: Девер ми се отрича да възстави името на брата си в Израил: не ще да изпълни към мене длъжността на девер.
8 Тогаз старейшините на града му да го повикат и да му говорят; и ако той постоянствува и казва: Нямам благодарение да я взема,
9 тогаз жената на брата му да пристъпи при него пред старейшините, и да изуе калеврата му от ногата му, и да плюне на лицето му, после да отговори и рече: Така ще се прави на человек който не ще да съзиде дома на брата си.
10 И да се именува името му в Израил, Домът на Изутия.
11 Ако се бият человеци помежду си, и на единия жената пристъпи да освободи мъжа си от ръката на тогова който го бие, и простре ръката си та го хване за срамните му удове,
12 тогаз да отсечеш ръката й: окото ти да я не пожали.
13 Да нямаш във вретището си различни теглилки, тежки и леки.
14 Да нямаш в къщата си различни ефи, голяма и малка.
15 Истинна и праведна теглилка да имаш: истинна и праведна ефа да имаш; за да се продължат дните ти на земята която Господ Бог твой ти дава.
16 Защото всичките които правят това, всичките които правят неправда, гнусота са на Господа Бога твоего.
17 Помни що ти направи Амалик на пътя когато излязохте из Египет,
18 как ти се противи на пътя, и посече задния твой пълк, всичките ослабнали зад тебе, като беше ти запрял и уморен; и не се убоя от Бога.
19 Заради това когато те успокои Господ Бог твой от всичките ти неприятели наоколо в земята която Господ Бог твой ти дава наследие да я наследиш, изглади помена на Амалика от под небето: да не забравиш.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34