Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 27 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 И заповяда Мойсей с Израилевите старейшини на людете и рече: Пазете всичките заповеди които ви аз днес заповядвам.
2 И в деня в който преминете Йордан към земята която Господ Бог твой ти дава, да поставиш за себе си големи камене, и да ги измажеш с вар,
3 и да напишеш на тях всичките думи на тоя закон, като заминеш Йордан за да влезеш в земята която ти Господ Бог твой дава, в земята дето тече мляко и мед, както ти се е обещал Господ Бог на отците ти.
4 За това, като преминете Йордан да поставите тия камене които ви аз днес заповядвам в гората Гевал, и да ги измажеш с вар.
5 И да съзидеш там олтар Господу Богу твоему, олтар от камене: желязо да не подигнеш върх тях.
6 Да съзидеш олтаря Господу Богу твоему от цели камене; и да принесеш на него всесъжения Господу Богу твоему;
7 и да принесеш примирителни жъртви, и да ядеш там, и да се възвеселиш пред Господа Бога твоего.
8 И да напишеш на каменете всичките думи на тоя закон твърде ясно.
9 И говори Мойсей със свещениците, Левитите, на всичкия Израил и рече: Мълчи и слушай, Израилю: в тоя ден сте станали люде на Господа Бога вашего.
10 За то слушай гласа на Господа Бога твоего, и върши заповедите му и повеленията му които аз днес ти заповядвам.
11 И заповяда Мойсей на людете в онзи ден и рече:
12 Тия да застанат на гората Гаризин за да благословят людете като преминете Йордан: Симеон, и Левий, и Юда, и Исахар, и Йосиф, и Вениамин;
13 и тия да застанат на гората Гевал за проклинане: Рувим, Гад, и Асир, и Завулон, Дан, и Нефталим,
14 И да възгласят Левитите и рекат на всичките Израилеви человеци с висок глас:-
15 Проклет онзи человек който направи изваян или излеян кумир, мерзост Господу, дело от ръце на художник, и го тури в скрито място. И всичките люде да отговорят и рекат: Амин.
16 Проклет който похули баща си или майка си. И всичките люде да рекат: Амин.
17 Проклет който премести междите на ближния си. И всичките люде да рекат: Амин.
18 Проклет който отбие слепия от пътя. И всичките люде да рекат: Амин.
19 Проклет който изкривява съда на пришлеца, на сирачето, и на вдовицата. И всичките люде да рекат: Амин.
20 Проклет който лежи с жената на отца си; защото открива покривалото на отца си. И всичките люде да рекат: Амин.
21 Проклет който лежи с какъв годе скот. И всичките люде да рекат: Амин.
22 Проклет който лежи със сестра си, дъщерята на баща си, или дъщерята на майка си. И всичките люде да рекат: Амин.
23 Проклет който лежи с тъща си. И всичките люде да рекат: Амин.
24 Проклет който скритом удари ближния си. И всичките люде да рекат: Амин.
25 Проклет който вземе дарове за да убие человека и пролее кръв неповинна. И всичките люде да рекат: Амин.
26 Проклет който не пребъде в думите на тоя закон да ги прави. И всичките люде да рекат: Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34