Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 27 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 И заповяда Мойсей с Израилевите старейшини на людете и рече: Пазете всичките заповеди които ви аз днес заповядвам.
2 И в деня в който преминете Йордан към земята която Господ Бог твой ти дава, да поставиш за себе си големи камене, и да ги измажеш с вар,
3 и да напишеш на тях всичките думи на тоя закон, като заминеш Йордан за да влезеш в земята която ти Господ Бог твой дава, в земята дето тече мляко и мед, както ти се е обещал Господ Бог на отците ти.
4 За това, като преминете Йордан да поставите тия камене които ви аз днес заповядвам в гората Гевал, и да ги измажеш с вар.
5 И да съзидеш там олтар Господу Богу твоему, олтар от камене: желязо да не подигнеш върх тях.
6 Да съзидеш олтаря Господу Богу твоему от цели камене; и да принесеш на него всесъжения Господу Богу твоему;
7 и да принесеш примирителни жъртви, и да ядеш там, и да се възвеселиш пред Господа Бога твоего.
8 И да напишеш на каменете всичките думи на тоя закон твърде ясно.
9 И говори Мойсей със свещениците, Левитите, на всичкия Израил и рече: Мълчи и слушай, Израилю: в тоя ден сте станали люде на Господа Бога вашего.
10 За то слушай гласа на Господа Бога твоего, и върши заповедите му и повеленията му които аз днес ти заповядвам.
11 И заповяда Мойсей на людете в онзи ден и рече:
12 Тия да застанат на гората Гаризин за да благословят людете като преминете Йордан: Симеон, и Левий, и Юда, и Исахар, и Йосиф, и Вениамин;
13 и тия да застанат на гората Гевал за проклинане: Рувим, Гад, и Асир, и Завулон, Дан, и Нефталим,
14 И да възгласят Левитите и рекат на всичките Израилеви человеци с висок глас:-
15 Проклет онзи человек който направи изваян или излеян кумир, мерзост Господу, дело от ръце на художник, и го тури в скрито място. И всичките люде да отговорят и рекат: Амин.
16 Проклет който похули баща си или майка си. И всичките люде да рекат: Амин.
17 Проклет който премести междите на ближния си. И всичките люде да рекат: Амин.
18 Проклет който отбие слепия от пътя. И всичките люде да рекат: Амин.
19 Проклет който изкривява съда на пришлеца, на сирачето, и на вдовицата. И всичките люде да рекат: Амин.
20 Проклет който лежи с жената на отца си; защото открива покривалото на отца си. И всичките люде да рекат: Амин.
21 Проклет който лежи с какъв годе скот. И всичките люде да рекат: Амин.
22 Проклет който лежи със сестра си, дъщерята на баща си, или дъщерята на майка си. И всичките люде да рекат: Амин.
23 Проклет който лежи с тъща си. И всичките люде да рекат: Амин.
24 Проклет който скритом удари ближния си. И всичките люде да рекат: Амин.
25 Проклет който вземе дарове за да убие человека и пролее кръв неповинна. И всичките люде да рекат: Амин.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34