Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 28 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 И ако слушаш добре гласа на Господа Бога твоего, ш внимаеш да правиш всичките негови заповеди които ти аз днес заповядвам, ще те възвиши Господ Бог твой над всичките народи на земята.
2 И ще дойдат на тебе всичките тези благословения и ще починат на тебе ако послушаш гласа на Господа Бога твоего.
3 Благословен ще бъдеш в града, и благословен ще бъдеш в полето.
4 Благословен плодът на утробата ти, и плодът на земята ти, и плодът на скотовете ти, чредите на говедета ти, и стадата на овците ти.
5 Благословен кошът ти и нощвите ти.
6 Благословен ще бъдеш във входа си, и благословен ще бъдеш в изхода си.
7 Враговете ти които се дигат върх тебе Господ ще даде да бъдат поразени пред тебе: от един път ще излезат те върх тебе, а от седем пътища ще побегнат от лицето ти.
8 Господ ще ти проводи благословение в житниците ти, и във всичко на каквото туриш ръката си, и ще те благослови на земята която ти дава Господ Бог твой.
9 Господ ще те постави за себе си народ свет, както се кле тебе, ако пазиш заповедите на Господа Бога твоего, и ходиш по неговите пътища.
10 И всичките люде на земята ще видят че ти се наричаш по името Господне, и ще се убоят от тебе.
11 И Господ ще те умножи в благости, в плода на утробата ти, и в плода на скотовете ти, и в плода на земята ти върх земята която се кле Господ на твоите отци да ти даде.
12 Ще ти отвори Господ доброто си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му, и да благослови всичките дела на ръцете ти; и ще даваш на заем на много народи, а ти няма да вземеш на заем.
13 И ще те постави Господ глава, а не опашка, и ще бъдеш само отгоре, и няма да бъдеш отдолу, ако слушаш заповедите на Господа Бога твоего които ти аз днес заповядвам, да пазиш и да вършиш.
14 И от думите които ви аз днес заповядвам да не отстъпваш надясно или наляво за да идеш вслед други богове да им служиш.
15 Ако ли не послушаш гласа на Господа Бога твоего, и не внимаеш да правиш всичките му заповеди, и повеленията му които ти аз днес заповядвам, всички тия клетви ще дойдат на тебе и ще те постигнат.
16 Проклет ще бъдеш в града, и проклет ще бъдеш в полето.
17 Проклет кошът ти и нощвите ти.
18 Проклет плодът на утробата ти, и плодът на земята ти, чредите на говедата ти, и стадата на овците ти.
19 Проклет ще бъдеш във входа си, и проклет ще бъдеш в изхода си.
20 Господ ще прати върх тебе проклетия, смятение, и разорение във всичко на което туриш ръка да направиш, доде се изтребиш и погинеш скоро за злите си дела, защото си ме оставил ти.
21 Господ ще направи да се залепи за тебе мор доде те довърши от земята в която отиваш да я наследиш.
22 Господ ще те порази с чахотка, и с треска, и с огница, и с възпаление, и със суша, и с ветротление, и с ръжда; и ще те гонят доде погинеш.
23 И небето ти над главата ти ще бъде мед, и земята под тебе желязо.
24 Господ ще обърне дъжда на земята ти на прах и на пепел: от небето ще слази на тебе доде се изтребиш.
25 Господ ще направи да бъдеш поразен пред враговете си: от един път ще излезеш против тях, а от седем пътища ще побегнеш от лицето им; и ще бъдеш тласкан по всичките царства на земята.
26 И трупът ти ще бъде храна на всичките птици небесни и на земните зверове; и не ще има никой да ги отпъжда.
27 Господ ще те порази с Египетския струпей, и с кръвотечения, и с краста, и със сърбеж, от които да не можеш да се изцелиш.
28 Господ ще те порази с несвестност, и със слепота, и със смайване на сърдцето;
29 и ще ходиш пипащ всред пладнина както слепий пипа в тъмнината, и не ще да имаш успех в пътищата си, и ще бъдеш само утесняван и обиран всеки ден; и не ще да има кой да те избави.
30 Ще се сгодиш за жена, и друг мъж ще лежи с нея; къща ще съградиш, но няма да живееш в нея; лозе ще насадиш, и няма да ядеш от плода му.
31 Говедото ти ще бъде заклано пред очите ти, и няма да ядеш от него; оселът ти ще бъде грабнат пред лицето ти, и няма да ти се върне; овците ти ще бъдат предадени на враговете ти, и не ще имаш кой да ги избави.
32 Синовете ти и дъщерите ти ще бъдат предадени на друг народ, и очите ти ще гледат и ще чезнат за тях всеки ден; и не ще да има сила в ръката ти.
33 Плодът на земята ти и всичките ти трудове ще изяде народ когото не познаваш; и ти ще бъдеш само притесняван и мъчен през всичките дни.
34 И ще бъдеш изумен като гледаш това което ще видат очите ти.
35 Господ ще те порази с лошо възпаление в колената и в голените щото да не можеш да се изцелиш, от плесните на нозете ти дори до темето ти.
36 Ще заведе Господ тебе и царя ти когото поставиш над себе си при народ когото не си познал, ни ти нито отците ти; и там ще служиш на други богове, на дърво и камик.
37 И ще бъдеш за учудване, за притча, и за поругание на всичките народи дето те отведе Господ.
38 Много семе ще износиш на полето, а малко ще събираш; защото ще го поядат скакалците.
39 Лозя ще насадиш и обработиш, а вино няма да пиеш, нито ще събереш грозде; защото червей ще ги изяде.
40 Маслини ще имаш във всичките си предели, а с елей няма да се помажеш; защото маслините ти ще окапят.
41 Синове и дъщери ще родиш, но те не ще бъдат при тебе; защото ще отидат в плен.
42 Всичките ти дървя и плода на земята ти ще владее щурецът.
43 чужденецът който е всред тебе ще възлиза над тебе горе и по-горе, а ти ще слизаш долу и по-долу.
44 Той ще ти заема, а ти не ще да му заемаш; той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка.
45 И ще дойдат върх тебе всички тия проклетии, и ще те гонят, и ще те стигнат доде се изтребиш; защото не послуша ти гласа на Господа Бога твоего за да пазиш заповедите му и повеленията му които ти заповяда.
46 И това ще бъде върх тебе и върх семето ти знамение и чудо за винаги.
47 Понеже не си служил на Господа Бога твоего с веселие и със сърдечна радост поради изобилието на всичко,
48 заради това ще служиш на врага си когото Господ ще проводи върх тебе, в глад, и в жедност, и в голота, и в скудост от всичко; и ще тури на шията ти ярем железен доде те погуби.
49 Ще проводи върх тебе Господ народ от далеч, от край земята, като с орлово летене: народ на когото езика не разумяваш:
50 народ със свиреп поглед, който не ще да почте стар нито да пожали млад,
51 и ще яде плода на скотовете ти и плода на земята ти доде погинеш; който не ще ти остави ни жито, ни вино, ни масло, ни чредите на говедата ти, ни стадата на овците ти доде те погуби.
52 И ще те обсади по всичките ти градове доде по всичката ти земя паднат високите и крепките ти стени на които се ти надееш; и ще те обсади по всичките ти градове във всичката ти земя която ти даде Господ Бог твой.
53 И тогаз плода на утробата си, плътта на синовете си и на дъщерите си които ти даде Господ Бог твой, ще ядеш в обсаждението и в утеснението с което ще те утесни врагът ти.
54 Мъж тънък между вас и изнежен ще гледа с безжалостно око на брата си, и на жената на пазухата си, и на останалите си чада които му останат,
55 и няма да даде нито на едного то тях от плътта на чадата си които ще яде; защото не ще му остане нищо в обсаждението и в утеснението с което врагът ти ще те утесни във всичките ти градове.
56 Изтънчената и изнежената между вас жена, на която ногата от тънчина и изнеженост не е навикнала да стъпя на земята, ще гледа с безжалостно око на мъжа на пазухата си, и на сина си, и на дъщеря си,
57 и на последа си който е излязъл изсред нозете й, и на чадата си които е родила; защото ще ги яде тайно, в скудността от всичко, в обсаждението и в утеснението с което врагът ти ще те утесни в градовете ти.
58 Ако не внимаеш да правиш всичките думи на тоя закон които са написани в тая книга, и не се убоиш от това славно и страшно име, ИЕОВА БОГ ТВОЙ,
59 тогаз Господ ще направи ужасни твоите язви и язвите на семето ти, язви големи и непрестанни, и болести зли и непрестанни.
60 И ще обърне върх тебе всичките Египетски немощи от които ти се боеше, и те ще прилепнат на тебе;
61 още всяка болест и всяка язва която не е написана в книгата на тоя закон, тях Господ ще нанесе на тебе доде се изтребиш.
62 И ще останете малцина числом, - а бяхте както звездите на небето по множеството; защото ти не послуша гласа на Господа Бога твоего.
63 И както бе драго на Господа да ви струва добро и да ви умножава, така ще бъде драго на Господа да ви изтреби и да ви погуби; и ще бъдете изкоренени от земята която отхождате да наследите.
64 И ще те разсее Господ по всичките народи от край земята дори до край земята; и ще служиш там на други богове (които ти не си познал, нито отците ти,) на дърво и камик.
65 Но и всред тия народи не ще да найдеш покой, нито ще има място дето да стъпи ногата ти; но ще ти даде Господ там треперане на сърдцето, и помрачение на очите и таяне на душата.
66 И животът ти ще виси пред тебе; и ще се боиш дене и ноще, и не ще да си уверен за живота си.
67 Заран ще думаш: О, да мръкнеше! и вечер ще думаш : О, да съмнеше! поради страха на сърдцето ти от който ще се страхуваш, и поради гледанията на очите ти които ще гледаш.
68 И ще те върне Господ в Египет с кораби през този път за който ти рекох: Няма да го видиш вече друг път; и там ще се продавате на враговете си в раби и в рабини; и не ще да има никой който да ви купува.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34