Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 Тогаз свърнахме та възлязохме към Васан; и излезе Ог Васанский цар насреща ни, той и всичките му люде, на бой в Едраи.
2 И рече ми Господ: Не бой се от него, защото предадох в ръката ти него, и всичките му люде, и земята му; и да му направиш както направи на Сиона Аморейския цар който живееше в Есевон.
3 И предаде Господ Бог наш в ръката ни и Ога Васанския цар и всичките му люде; и поразихме го доде не оставихме у него никакъв остатък.
4 И превзехме всичките му градове в онова време: не се намери град който не превзехме от тях: шестдесет градове, всичката област на Аргов царството на Ога у Васан.
5 Тези градове бяха всичките укрепени с високи стени, с врата и вереи; и освен тях твърде много неоградени градове.
6 И изтребихме ги както направихме на Сиона Есевонския цар: изтребихме всеки град, мъже, жени, и деца.
7 А всичките скотове и користите на градовете разграбихме за себе си.
8 И взехме в онова време от ръцете на двамата Аморейски царе земята която е отсам Иордан, от потока Арнон до гората Ермон:
9 (Ермон наричат Сидонците Сирион, а Аморейците го наричат Санир);
10 всичките градове на полето, и всичкия Галаад, и всичкия Васан, до Салха и Едраи, градове от царството на Ога у Васан.
11 Защото сам Ог Васанский цар беше останал от остатъка на исполините: ето, одърът му беше одър железен: не е ли той в Рава у Амоновите синове? девет лакти дължината му, и четири лакти ширината му, с мъжки лакът.
12 И тази земя която превзехме в онова време, от Ароир който е при потока Арнон, и половината от гората Галаад, и градовете му, дадох на Рувимовците и на Гадовците.
13 И остатъка на Галаад, и всичкия Васан царството на Ога, дадох на половината от племето Манасийно, всичката област на Аргов, с всичкия Васан, който се нарича исполинска земя.
14 Яир синът Манасиин взе всичката област на Аргов до пределите на Гесурий и Маахатий, и нарече ги по името си, Васан-авот-яир, до този ден.
15 И Махиру дадох Галаад.
16 А на Рувимците и на Гадците дадох от Галаад до потока Арнон, до сред потока предела, и до потока Явок, предела на Амоновите синове,
17 и равнината, и Иордан, предела от Хинерот до морето на равнината, до Солено море, под Асдот-фасга към изток.
18 И заповядах ви в онова време и рекох: Господ Бог ваш даде ви таз земя да я превземете; но всички вие силни мъже минете оръжени пред братята си Израилевите синове.
19 Само жените ви и децата ви и скотовете ви (защото зная, че имате скотове много) нека останат в градовете ви, които ви дадох,
20 доде даде Господ покой на братята ви както и вам, и да превземат и те земята която ще им даде Господ Бог ваш оттатък Иордан; и тогаз ще се върнете всеки в наследието си, което ви дадох.
21 И в онова време заповядах аз на Исуса и рекох: Очите ти видяха всичко що направи Господ Бог ваш на тези двамата царе: така ще направи Господ на всичките царства през които минуваш.
22 Да им се не убоите; защото Господ Бог ваш, той ратува за вас.
23 И молих се Господу в онова време и рекох:
24 Господи Иеова, ти си начнал да показваш на своя раб величието си и крепката си ръка; защото кой Бог има на небето или на земята който може да направи по твоите дела и по твоята сила?
25 Моля се да премина и да видя добрата земя оттатък Иордан, онази добра гора, и Ливан.
26 Но Господ се разгневи на мене за вас и не ме послуша; и рече ми Господ: Стига ти: да ми не продумаш вече за това.
27 Възлез на върха на Фасга, и дигни очи към запад, и север, към юг, и изток та виж с очите си; защото няма да преминеш този Иордан.
28 И заръчай Исусу, и укрепи го, и утвърди го; защото той ще мине пред тези люде, и той ще им раздели за наследие земята която ще видиш.
29 И седяхме в долината срещу Вет-фегор.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34