Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 30 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 И когато дойдат на тебе всички тия, благословението и проклетията които положих пред тебе, и ги помниш в сърдцето си всред всичките народи дето ще те изгони Господ Бог твой,
2 и се обърнеш към Господа Бога твоего, и послушаш гласа му по всичко що ти аз заповядвам днес, ти и чадата ти, с всичкото си сърдце и с всичката си душа,
3 тогаз Господ Бог твой ще те върне от плена, и ще те помилва, и пак ще те събере от всичките народи дето ще те разпръсне Господ Бог твой;
4 и до край небето ако си ти изгонен, и от там ще те събере Господ Бог твой, и от там ще те вземе;
5 и ще те въведе Господ Бог твой в земята която наследиха отците ти, и ще я наследиш; и ще ти стори добро, и ще те умножи повече от отците ти.
6 И ще обреже Господ Бог твой сърдцето ти и сърдцето на семето ти, за да обичаш Господа Бога твоего от всичкото си сърдце и от всичката си душа, за да бъдеш жив.
7 И ще наведе Господ Бог твой всичките тия клетви върх враговете ти, и върх ония които те ненавидят и те гонят.
8 И ти ще се обърнеш и послушаш гласа на Господа, и ще правиш всичките му заповеди които ти аз заповядвам днес.
9 И ще те умножи с благост Господ Бог твой във всичките дела на ръцете ти, в плода на утробата ти, и в плода на добитъците ти, и в рожбите на земята ти; защото Господ пак ще се зарадва за тебе да ти прави добро, както се зарадва за отците ти,
10 ако послушаш гласа на Господа Бога твоего, и пазиш заповедите му и повеленията му написаните в книгата на тоя закон, ако се обърнеш към Господа Бога твоего със всичкото си сърдце и с всичката си душа.
11 Понеже тая заповед която ти аз заповядвам днес не е много дълбока за тебе, нито е далеч.
12 Не е на небето, за да речеш: Кой ще възлезе за нас на небето и ще ни я донесе, за да я чуем и да я извършваме?
13 Нито е от оная страна на морето, за да речеш: Кой ще премине морето за нас и ще ни я донесе, за да я чуем и да я извършваме?
14 Но думата е много близу при тебе, в устата ти и в сърдцето ти, за да я извършваш.
15 Ето аз положих днес пред тебе живота и доброто, и смъртта и злото,
16 както ти аз заповядвам днес да обичаш Господа Бога твоего, да ходиш по неговите пътища, и да пазиш заповедите му, и повеленията му, и съдовете му, за да живееш и да се умножаваш, и да те благослови Господ Бог твой в земята в която влазяш за да я наследиш.
17 Ако ли се отвърне сърдцето ти та не послушаш, но се заблудиш та се поклониш на други богове и им послужиш,
18 аз ви известявам днес че непременно ще погинете: няма да се продължат дните ви на земята към която преминавате Йордан за да влезете да я наследите.
19 Викам свидетел против вас днес небето и земята че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; за това изберете живота, за да живеете, ти и семето ти:
20 да обичаш Господа Бога твоего, да слушаш гласа му, и да си прилепен нему; защото това е животът ти и дължината на дните ти, за да живееш на земята за която се кле Господ на отците ти, Авраама, Исаака, и Якова да им я даде.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34