Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 30 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 И когато дойдат на тебе всички тия, благословението и проклетията които положих пред тебе, и ги помниш в сърдцето си всред всичките народи дето ще те изгони Господ Бог твой,
2 и се обърнеш към Господа Бога твоего, и послушаш гласа му по всичко що ти аз заповядвам днес, ти и чадата ти, с всичкото си сърдце и с всичката си душа,
3 тогаз Господ Бог твой ще те върне от плена, и ще те помилва, и пак ще те събере от всичките народи дето ще те разпръсне Господ Бог твой;
4 и до край небето ако си ти изгонен, и от там ще те събере Господ Бог твой, и от там ще те вземе;
5 и ще те въведе Господ Бог твой в земята която наследиха отците ти, и ще я наследиш; и ще ти стори добро, и ще те умножи повече от отците ти.
6 И ще обреже Господ Бог твой сърдцето ти и сърдцето на семето ти, за да обичаш Господа Бога твоего от всичкото си сърдце и от всичката си душа, за да бъдеш жив.
7 И ще наведе Господ Бог твой всичките тия клетви върх враговете ти, и върх ония които те ненавидят и те гонят.
8 И ти ще се обърнеш и послушаш гласа на Господа, и ще правиш всичките му заповеди които ти аз заповядвам днес.
9 И ще те умножи с благост Господ Бог твой във всичките дела на ръцете ти, в плода на утробата ти, и в плода на добитъците ти, и в рожбите на земята ти; защото Господ пак ще се зарадва за тебе да ти прави добро, както се зарадва за отците ти,
10 ако послушаш гласа на Господа Бога твоего, и пазиш заповедите му и повеленията му написаните в книгата на тоя закон, ако се обърнеш към Господа Бога твоего със всичкото си сърдце и с всичката си душа.
11 Понеже тая заповед която ти аз заповядвам днес не е много дълбока за тебе, нито е далеч.
15 Ето аз положих днес пред тебе живота и доброто, и смъртта и злото,
16 както ти аз заповядвам днес да обичаш Господа Бога твоего, да ходиш по неговите пътища, и да пазиш заповедите му, и повеленията му, и съдовете му, за да живееш и да се умножаваш, и да те благослови Господ Бог твой в земята в която влазяш за да я наследиш.
17 Ако ли се отвърне сърдцето ти та не послушаш, но се заблудиш та се поклониш на други богове и им послужиш,
18 аз ви известявам днес че непременно ще погинете: няма да се продължат дните ви на земята към която преминавате Йордан за да влезете да я наследите.
19 Викам свидетел против вас днес небето и земята че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; за това изберете живота, за да живеете, ти и семето ти:
20 да обичаш Господа Бога твоего, да слушаш гласа му, и да си прилепен нему; защото това е животът ти и дължината на дните ти, за да живееш на земята за която се кле Господ на отците ти, Авраама, Исаака, и Якова да им я даде.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34