Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 31 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 И отиде Мойсей та говори тия думи на всичкия Израил.
2 И рече им: Сто и двадесет години съм аз днес: не мога вече да излязам и да влазям; и Господ ми рече: Няма да преминеш тоя Йордан.
3 Господ Бог твой, той ще предиде пред тебе, той ще изтреби тия народи от лицето ти; и ти ще ги наследиш: Исус, той ще предиде пред тебе както говори Господ.
4 И ще им направи Господ така както направи на Сиона и на Ога Аморейските царе, и на земята им, които изтреби.
5 И ще ги предаде Господ вам; и ще им сторите по всичките заповеди които ви заповядах.
7 И повика Мойсей Исуса и рече му пред всичкия Израил: Бъди крепък и мъжествен; защото ти ще въведеш тези люде в земята за която се кле Господ на отците им да даде на тях, и ти ще им я разподелиш за наследие.
8 И Господ, той е който ходи пред тебе, той ще бъде с тебе: не ще отстъпи от тебе нито ще те остави; не бой се нито се страхувай.
9 И написа Мойсей тоя закон, и предаде го на свещениците, Левиевите синове, които носеха ковчега на завета Господен, и на всичките старейшини Израилеви.
10 И заповяда им Мойсей и рече: В свършъка на всяка седма година, в определената година на оставянето, в праздника на шатрите,
11 когато се събере всичкий Израил за да се яви пред Господа Бога твоего на мястото което избере, ще прочиташ тоя закон пред всичкия Израил в слушането им.
12 Събери людете, мъжете, и жените, и децата, и чужденеца си който е отвътре вратата ти, за да чуят, и да се научат, и да се боят от Господа Бога вашего, и да внимаят да правят всичките думи на тоя закон;
13 и да чуят чадата им които не знаят, и да се научат да се боят от Господа Бога вашего във всичките дни колкото живеете на земята към която преминвате Йордан за да я наследите.
14 И рече Господ Мойсею: Ето, приближават дните на смъртта ти: повикай Исуса, и застанете в скинията на събранието за да му дам заповеди. И отиде Мойсей и Исус и застанаха в скинията на събранието.
15 И яви се Господ в скинията в стълп облачен; и застана облачният стълп над дверите на скинията.
16 И рече Господ Мойсею: Ето, ти ще заспиш с отците си; и ще станат тия люде да блудствуват вслед чужди богове на земята в която те влазят, и ще ме оставят, и ще престъпят завета ми който направих с тях.
17 И ще се разпали яростта ми против тях в онзи ден, и ще ги оставя, и ще скрия лицето си от тях; и ще бъдат в изнурение, и ще ги намерят много злини и скърби; и ще рекат в онзи ден: Не намериха ли ни тия злини понеже Бог наш не е всред нас?
18 И аз непременно ще скрия от тях лицето си в онзи ден за всичките злини които сториха, защото се обърнаха към чужди богове.
19 И сега напишете за себе си тая песен, и научете Израилевите синове на нея; турете я в устата им, да ми бъде тая песен за свидетелство против Израилевите синове.
20 Защото като ги въведа в земята за която се клех на отците им, земя дето тече мляко и мед, и те ядат и се наситят и отлъстеят, тогаз ще се обърнат към чужди богове и ще им служат, и ще ме отхвърлят с презрение, и ще нарушат завета ми.
21 И като ги стигнат много злини и скърби, тая песен ще отговори против тях като свидетел, защото не ще да се забрави от устата на семето им; понеже аз познавам размишленията им които правят още от днес, преди да ги въведа в земята за която се клех.
22 И написа Мойсей тая песен в истия ден, и научи Израилевите синове на нея.
23 И заповяда на Исуса Навиевия син и рече: Бъди крепък и дързай, защото ти ще въведеш Израилевите синове в земята за която им се клех; и аз ще бъда с тебе.
24 И когато Мойсей свърши да писва думите на тоя закон в книга дори до край,
25 тогаз Мойсей заповяда на Левитите които носеха ковчега на завета Господен, и рече:
26 Вземете тая книга на закона и турете я от страната на ковчега на завета на Господа Бога нашего, и ще бъде там за свидетелство против тебе;
27 защото аз зная непокорството ти и жестокия ти врат. Ето, доде съм още жив с вас днес вие се не покорихте Господу; а колко повече като умра!
28 Съберете при мене всичките старци на племената си и князовете си за да говоря тия думи в слушане тям, и да призова небето и земята свидетели против тях.
29 Понеже зная че подир смъртта ми непременно ще се развратите и уклоните от пътя който ви заповядах; и в последните дни ще ви стигнат злините, понеже ще сторите зло пред Господа, и ще го разгневите с делата на ръцете си.
30 И говори Мойсей в слушане на всичкото Израилево събрание думите на тая песен до край.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34