Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 31 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 И отиде Мойсей та говори тия думи на всичкия Израил.
2 И рече им: Сто и двадесет години съм аз днес: не мога вече да излязам и да влазям; и Господ ми рече: Няма да преминеш тоя Йордан.
3 Господ Бог твой, той ще предиде пред тебе, той ще изтреби тия народи от лицето ти; и ти ще ги наследиш: Исус, той ще предиде пред тебе както говори Господ.
4 И ще им направи Господ така както направи на Сиона и на Ога Аморейските царе, и на земята им, които изтреби.
5 И ще ги предаде Господ вам; и ще им сторите по всичките заповеди които ви заповядах.
6 Бъдете крепки и дързновени, не бойте се, нито да се страхувате от лицето им; защото Господ Бог твой, той е който предиде пред тебе: не ще отстъпи от тебе нито ще те остави.
7 И повика Мойсей Исуса и рече му пред всичкия Израил: Бъди крепък и мъжествен; защото ти ще въведеш тези люде в земята за която се кле Господ на отците им да даде на тях, и ти ще им я разподелиш за наследие.
8 И Господ, той е който ходи пред тебе, той ще бъде с тебе: не ще отстъпи от тебе нито ще те остави; не бой се нито се страхувай.
9 И написа Мойсей тоя закон, и предаде го на свещениците, Левиевите синове, които носеха ковчега на завета Господен, и на всичките старейшини Израилеви.
10 И заповяда им Мойсей и рече: В свършъка на всяка седма година, в определената година на оставянето, в праздника на шатрите,
11 когато се събере всичкий Израил за да се яви пред Господа Бога твоего на мястото което избере, ще прочиташ тоя закон пред всичкия Израил в слушането им.
12 Събери людете, мъжете, и жените, и децата, и чужденеца си който е отвътре вратата ти, за да чуят, и да се научат, и да се боят от Господа Бога вашего, и да внимаят да правят всичките думи на тоя закон;
13 и да чуят чадата им които не знаят, и да се научат да се боят от Господа Бога вашего във всичките дни колкото живеете на земята към която преминвате Йордан за да я наследите.
14 И рече Господ Мойсею: Ето, приближават дните на смъртта ти: повикай Исуса, и застанете в скинията на събранието за да му дам заповеди. И отиде Мойсей и Исус и застанаха в скинията на събранието.
15 И яви се Господ в скинията в стълп облачен; и застана облачният стълп над дверите на скинията.
16 И рече Господ Мойсею: Ето, ти ще заспиш с отците си; и ще станат тия люде да блудствуват вслед чужди богове на земята в която те влазят, и ще ме оставят, и ще престъпят завета ми който направих с тях.
17 И ще се разпали яростта ми против тях в онзи ден, и ще ги оставя, и ще скрия лицето си от тях; и ще бъдат в изнурение, и ще ги намерят много злини и скърби; и ще рекат в онзи ден: Не намериха ли ни тия злини понеже Бог наш не е всред нас?
18 И аз непременно ще скрия от тях лицето си в онзи ден за всичките злини които сториха, защото се обърнаха към чужди богове.
19 И сега напишете за себе си тая песен, и научете Израилевите синове на нея; турете я в устата им, да ми бъде тая песен за свидетелство против Израилевите синове.
20 Защото като ги въведа в земята за която се клех на отците им, земя дето тече мляко и мед, и те ядат и се наситят и отлъстеят, тогаз ще се обърнат към чужди богове и ще им служат, и ще ме отхвърлят с презрение, и ще нарушат завета ми.
21 И като ги стигнат много злини и скърби, тая песен ще отговори против тях като свидетел, защото не ще да се забрави от устата на семето им; понеже аз познавам размишленията им които правят още от днес, преди да ги въведа в земята за която се клех.
22 И написа Мойсей тая песен в истия ден, и научи Израилевите синове на нея.
23 И заповяда на Исуса Навиевия син и рече: Бъди крепък и дързай, защото ти ще въведеш Израилевите синове в земята за която им се клех; и аз ще бъда с тебе.
24 И когато Мойсей свърши да писва думите на тоя закон в книга дори до край,
25 тогаз Мойсей заповяда на Левитите които носеха ковчега на завета Господен, и рече:
26 Вземете тая книга на закона и турете я от страната на ковчега на завета на Господа Бога нашего, и ще бъде там за свидетелство против тебе;
27 защото аз зная непокорството ти и жестокия ти врат. Ето, доде съм още жив с вас днес вие се не покорихте Господу; а колко повече като умра!
28 Съберете при мене всичките старци на племената си и князовете си за да говоря тия думи в слушане тям, и да призова небето и земята свидетели против тях.
29 Понеже зная че подир смъртта ми непременно ще се развратите и уклоните от пътя който ви заповядах; и в последните дни ще ви стигнат злините, понеже ще сторите зло пред Господа, и ще го разгневите с делата на ръцете си.
30 И говори Мойсей в слушане на всичкото Израилево събрание думите на тая песен до край.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34