Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 33 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 И това е благословението с което Мойсей Божий человек благослови Израилевите синове преди смъртта си;
2 и рече: Господ дойде от Синай,
И яви им се от Сиир:
Осия от гората Фаран,
И дойде с тми свети:
От десницата му излезе огнен закон за тях.
3 Ей, възлюби людете:
Всичките негови свети са под ръката ти;
И седяха при нозете ти
За да приемат думите ти.
4 Закон заповяда нам Мойсей,
Наследието на Якововото събрание.
5 И той беше цар в Иесурун
Когато князовете на людете се събраха
С Израилевите племена.
6 Да е жив Рувим, и да не умре;
И да бъдат людете му многочислени.
7 И това е Юдиното благословение; и рече:
Послушай, Господи, гласа на Юда,
И доведи го при людете му.
Ръцете му да бъдат доволни за него;
И бъди му помощ против враговете му.
8 И за Левия рече:
Тумимът ти и Уримът ти
Да бъдат с преподобния ти человек
Когото си изкусил в Маса,
И с когото си се препирал при водите на Мерива;
9 Който рече за отца си и за майка си:
Не гледам на тях;
И който не припозна братята си,
И не позна синовете си;
Защото съхраниха твоята дума,
И упазиха завета твой.
10 Ще учат Якова на съдбите ти,
И Израиля на закона ти:
Ще турят темян пред тебе,
И всесъжения на олтаря ти.
11 Благослови, Господи, силата му,
И благоволи в делата на ръцете му:
Порази чреслата на тия които възстават против него
И на тия които го мразят, та да се не вдигнат вече.
12 За Вениамина рече:
Възлюблений Господу ще живее безбедно при него:
Господ ще го закрива всеки ден,
И ще почива между рамената му.
13 И за Йосифа рече:
Благословена да бъде от Господа земята му
С многоценни небесни дарове,
С роса, и с дарове от лежещата долу бездна,
14 И с многоценни плодове от слънцето,
И с многоценни произведения от месеците,
15 И с изрядни неща от старите гори,
И с многоценни неща от вечните планини,
16 И с многоценни неща от земята и изпълнението й;
И благоволението на оногова който се яви в къпината
Да дойде на главата Йосифова,
И на темето на избрания между братята си.
17 Славата му е като на първородния му юнец,
И роговете му като роговете на единорог:
С тях ще избоде народите до краищата на земята;
И те са Ефремовите тми,
И те Манасиевите тисящи.
18 И за Завулона рече:
Весели се, Завулоне, в изхода си,
И ти, Исахаре, в шатрите си.
19 Ще повикат людете на гората:
Там ще принесат жъртви праведни;
Защото ще сучат изобилието на морето
И скритите в пясъка съкровища.
20 И за Гада рече:
Благословен който разширява Гада.
Седи като лъв, и разкъсва мишца и глава;
21 И промисли за себе си първия дял;
Защото се упази тям в дела даден от законоположителя;
А дойде с князовете на людете
Та направи правдата Господня
И неговите съдове с Израиля.
22 И за Дана рече:
Дан е млад лъв,
Ще скочи от Васан.
23 И за Нефталима рече:
О Нефталиме, насищени от благоволение,
И изпълнени с благоволение Господне,
Наследи ти запад и юг.
24 А за Асира рече:
Благословен да е с чада Асир:
Нека е благоугоден на братята си,
И да натопи ногата си в елей.
25 Желязо и мед да бъдат обущата ти;
И силата ти да расте като дните ти.
26 Няма подобен на Иесуруноваго Бога,
Който се носи на небеса в помощ тебе,
И на облаците си във великолепието си.
27 Бог вечний е твое прибежище,
И подпор ти са вечните мишци;
И ще изгони врага от лицето ти,
И ще рече: Изтреби!
28 Тогаз Израил ще се насели сам в безбедствие:
Източникът Яковов ще бъде в земя на жито и на вино;
И небесата му ще капят роса.
29 Блажен си ти, Израилю:
Кой е подобен тебе, народе спасаеми
От Господа, който е щит на помощта ти
И меч на превъзходството ти?
И ще ти се покорят враговете ти;
И ти ще стъпиш на високите им места.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34