Търсене в Библията онлайн
 
Второзаконие 33 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
1 И това е благословението с което Мойсей Божий человек благослови Израилевите синове преди смъртта си;
2 и рече: Господ дойде от Синай,
И яви им се от Сиир:
Осия от гората Фаран,
И дойде с тми свети:
От десницата му излезе огнен закон за тях.
3 Ей, възлюби людете:
Всичките негови свети са под ръката ти;
И седяха при нозете ти
За да приемат думите ти.
4 Закон заповяда нам Мойсей,
Наследието на Якововото събрание.
5 И той беше цар в Иесурун
Когато князовете на людете се събраха
С Израилевите племена.
6 Да е жив Рувим, и да не умре;
И да бъдат людете му многочислени.
7 И това е Юдиното благословение; и рече:
Послушай, Господи, гласа на Юда,
И доведи го при людете му.
Ръцете му да бъдат доволни за него;
И бъди му помощ против враговете му.
8 И за Левия рече:
Тумимът ти и Уримът ти
Да бъдат с преподобния ти человек
Когото си изкусил в Маса,
И с когото си се препирал при водите на Мерива;
9 Който рече за отца си и за майка си:
Не гледам на тях;
И който не припозна братята си,
И не позна синовете си;
Защото съхраниха твоята дума,
И упазиха завета твой.
10 Ще учат Якова на съдбите ти,
И Израиля на закона ти:
Ще турят темян пред тебе,
И всесъжения на олтаря ти.
11 Благослови, Господи, силата му,
И благоволи в делата на ръцете му:
Порази чреслата на тия които възстават против него
И на тия които го мразят, та да се не вдигнат вече.
12 За Вениамина рече:
Възлюблений Господу ще живее безбедно при него:
Господ ще го закрива всеки ден,
И ще почива между рамената му.
13 И за Йосифа рече:
Благословена да бъде от Господа земята му
С многоценни небесни дарове,
С роса, и с дарове от лежещата долу бездна,
14 И с многоценни плодове от слънцето,
И с многоценни произведения от месеците,
15 И с изрядни неща от старите гори,
И с многоценни неща от вечните планини,
16 И с многоценни неща от земята и изпълнението й;
И благоволението на оногова който се яви в къпината
Да дойде на главата Йосифова,
И на темето на избрания между братята си.
17 Славата му е като на първородния му юнец,
И роговете му като роговете на единорог:
С тях ще избоде народите до краищата на земята;
И те са Ефремовите тми,
И те Манасиевите тисящи.
18 И за Завулона рече:
Весели се, Завулоне, в изхода си,
И ти, Исахаре, в шатрите си.
19 Ще повикат людете на гората:
Там ще принесат жъртви праведни;
Защото ще сучат изобилието на морето
И скритите в пясъка съкровища.
20 И за Гада рече:
Благословен който разширява Гада.
Седи като лъв, и разкъсва мишца и глава;
21 И промисли за себе си първия дял;
Защото се упази тям в дела даден от законоположителя;
А дойде с князовете на людете
Та направи правдата Господня
И неговите съдове с Израиля.
22 И за Дана рече:
Дан е млад лъв,
Ще скочи от Васан.
23 И за Нефталима рече:
О Нефталиме, насищени от благоволение,
И изпълнени с благоволение Господне,
Наследи ти запад и юг.
24 А за Асира рече:
Благословен да е с чада Асир:
Нека е благоугоден на братята си,
И да натопи ногата си в елей.
25 Желязо и мед да бъдат обущата ти;
И силата ти да расте като дните ти.
26 Няма подобен на Иесуруноваго Бога,
Който се носи на небеса в помощ тебе,
И на облаците си във великолепието си.
27 Бог вечний е твое прибежище,
И подпор ти са вечните мишци;
И ще изгони врага от лицето ти,
И ще рече: Изтреби!
28 Тогаз Израил ще се насели сам в безбедствие:
Източникът Яковов ще бъде в земя на жито и на вино;
И небесата му ще капят роса.
29 Блажен си ти, Израилю:
Кой е подобен тебе, народе спасаеми
От Господа, който е щит на помощта ти
И меч на превъзходството ти?
И ще ти се покорят враговете ти;
И ти ще стъпиш на високите им места.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34